Ziekenhuis Oost-Limburg

Klant:

Ziekenhuis Oost-Limburg

Omschrijving:

Cadix heeft Ziekenhuis Oost-Limburg de afgelopen jaren begeleid bij de transitie van 2D naar BIM.

Deel deze pagina:

Ziekenhuis Oost-Limburg maakt sinds 2021 grote stappen als het gaat om het werken volgens BIM (Building Information Modeling). Twee jaar geleden is de overstap van AutoCAD naar Revit gemaakt. “Het werken met Revit conform BIM biedt vele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een meer transparante samenwerking en een beter georganiseerd en gestructureerd bouwproces”, aldus Frank van Heyghen (CAD/BIM coördinator).

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) bestaat uit twee zorginstellingen, waarvan de grootste sites ZOL Maas en Kempen en ZOL Genk, campus Sint-Jan zijn. ZOL omvat opgeteld zo’n 220.000 vierkante meter en telt circa 1100 bedden. “Het ziekenhuis is qua verbouwing, onderhoud en renovatie continu in beweging. Met BIM willen wij te allen tijde inzicht in onze modellen hebben. Niet alleen de bouwkundige onderdelen moeten aldus zichtbaar zijn, ook het werk van de installateur en de infrastructuur is dan te zien in het BIM model”, vertelt Frank. Cadix heeft ZOL de afgelopen jaren begeleid bij de transitie van 2D naar BIM.

BIM geeft een compleet en overzichtelijk beeld

ZOL biedt geïntegreerde, inclusieve en persoonsgerichte gezondheidszorg aan op een professionele, hoogkwalitatieve en toegankelijke wijze. “Aangezien we een groot ziekenhuis zijn is er eigenlijk geen enkel moment dat wij niet aan het bouwen, renoveren of verbouwen zijn. Maar de zorg van patiënten gaat bij ons natuurlijk boven alles. En dit maakt ook dat een goed overzicht op bouwprojecten noodzaak is. BIM biedt hiervoor een uitkomst”, vertelt Frank. BIM is een werkmethodiek waarmee verschillende partners in de bouwketen, zoals architecten, aannemers en installateurs, samenwerken door middel van digitale 3D modellen die een virtuele weergave vormen van het bouwproces.

Frank geeft aan dat de zorg van patiënten te allen tijde door moet gaan. “Met BIM hebben wij een compleet beeld van al onze gebouwen. Hierdoor is makkelijker te bepalen waar wel of niet gebouwd of verbouwd kan worden. BIM geeft alle gecombineerde aspectmodellen weer als één model. Er wordt dus niet gewerkt met ‘losse’ modellen. En hiermee heeft de organisatie dus één compleet en overzichtelijk 3D beeld”.

Relevante data direct in het 3D model

Het geïntegreerde 3D beeld krijgt na de ontwerpfase en na de uitvoeringsfase nog een derde leven, met name in de exploitatiefase. “Het is de bedoeling om al voordat een nieuwbouw of een verbouwing opgeleverd is, de koppelingen te voorzien met andere databeheersystemen zodat meteen relevante data ofwel rechtstreeks vanuit het 3D model kan uitgewisseld worden of gerelateerd aan bijvoorbeeld het Facility Management systeem voor ruimtebeheer en onderhoud, en later zelfs aan het ERP systeem.”

BIM implementatie

“BIM is een proces dat in de basis ondersteund wordt door modellen, data, technieken en zelfs contracten, maar uiteindelijk gedragen wordt door mensen.” Om de ‘neuzen allemaal in dezelfde richting’ te krijgen heeft Cadix ondersteuning geboden op het gebied van BIM. Middels interactieve sessies is er uitgebreid gesproken over het implementeren van BIM binnen de organisatie. Frank: “Voor velen is BIM nog een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Door de betrokken medewerkers onderdeel te laten zijn van de implementatie van BIM kunnen gewenste doelen sneller behaald worden.” Tijdens de begeleiding zijn ook de voordelen van het werken middels BIM uitgebreid behandeld. Zo zorgt het werken met BIM bijvoorbeeld voor het verkorten van de uitvoeringstermijn van een project, omdat bouwfouten eerder aan het licht komen. En ook is er dankzij BIM minder miscommunicatie tussen verschillende partijen, omdat de modellen van alle partijen (constructeur, installateur enzovoort) goed op elkaar afgestemd zijn.

ZOL ervaart de kracht van het ontwerpen in 3D

Het ziekenhuis heeft een modelleerafdeling welke met name verantwoordelijk is voor de herinrichting van de gebouwen en het beheer van de as-built documentatie. Momenteel vindt er binnen het ziekenhuis een transitie van AutoCAD naar Revit plaats. “We kennen de voordelen van Revit, maar in praktijk blijkt het best lastig om AutoCAD in één keer los te laten. Het is een nieuwe manier van werken en die moet omarmd worden door alle modelleurs, maar ook door alle externe partijen waarmee we samenwerken. Sommige projecten worden daarom nog in AutoCAD ontworpen, maar al onze nieuwe projecten worden vanaf heden gemodelleerd met Revit. En de voordelen laten zich hierin direct zien!“. Frank geeft bijvoorbeeld aan dat door te werken in 3D de organisatie nu beter onderbouwde beslissingen kan maken. “We merken dat afdelingshoofden nu een beter beeld hebben van de ontwerpideeën ten opzichte van de 2D tekeningen. En hierdoor worden er ook betere beslissingen genomen. Er is minder ruimte voor ‘ruis’ en de afdelingshoofden kunnen makkelijker meedenken in de ontwerpfase”, vertelt Frank.

Project in BIM

Voor ZOL Genk is er inmiddels een Masterplan opgesteld welke richting geeft voor de komende 10 tot 15 jaar. Dit betreft veel nieuwbouw zoals een parking en verpleeginrichtingen. Frank: “Om het proces in goede banen te leiden, heb ik een BIM protocol opgesteld. Alle architecten die meewerken aan dit project, zullen op termijn volgens dit BIM protocol werken”. Een BIM protocol is een lijst met afspraken waarin bedrijven en organisaties als team helder omschrijven welke gegevens ze van elkaar verwachten in een BIM. Als aannemers zich inschrijven voor ons project, dan moeten zij zich dus ook aan deze regels houden”.

Project in BIM

Tevreden over begeleiding van Cadix

Frank geeft aan dat ZOL op zoek is gegaan naar een partij die zich niet alleen bezig houdt met Revit, maar ook écht BIM kan implementeren binnen organisaties. “Die twee zaken worden namelijk nog wel eens met elkaar verward. In België konden we geen geschikte partij vinden, dus zijn we in Nederland gaan kijken. Cadix bleek de meest geschikte partij”, aldus Frank. “We hebben meerdere interactieve sessies over Revit en BIM gehad. Verschillende ‘best practices’ stonden hierbij centraal, wat voor een goede balans tussen theorie en praktijk zorgde”. Bij de sessies waren verschillende projectingenieurs, architecten en modelleurs aanwezig. De inhoud was volledig op maat ingericht, zodat het aansloot bij het kennisniveau van alle aanwezigen. “We zijn erg tevreden over de samenwerking met Cadix. De sessies waren verhelderend en de BIM consultant wist ons te enthousiasmeren over het toepassen en gebruiken van Revit en BIM in onze specifieke situatie”.