Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Cadix.

De algemene voorwaarden zijn op al onze producten en diensten van toepassing.

Gedragscode
De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen over het gedrag van zijn leden in een gedragscode (pdf). Het doel: een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden.