Privacy

Cadix begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wil delen. Daarom gaat Cadix zorgvuldig om met deze informatie. Daarbij houdt Cadix zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Cadix heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Cadix uit welke gegevens nodig zijn en waarvoor Cadix ze gebruikt.

Opslag van gegevens

Cadix slaat de persoonsgegevens die Cadix van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Cadix ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding, bij aanvraag van informatie, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Cadix verzamelt en bewaart onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Cadix gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan een training of het leveren van een dienst.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Cadix zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen training.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen toe te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Cadix anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt Cadix samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Cadix door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Cadix deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Cadix alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulier

Als u een formulier op onze website invult, wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren.

Evaluatieformulier

De gegevens die u invult op het evaluatieformulier voor het evalueren van een gevolgde training (www.1tot5.nl) worden gedeeld met Feedback Company. U bent niet verplicht om het evaluatieformulier in te vullen. U heeft ook de mogelijkheid de evaluatie anoniem in te vullen. Feedback Company verklaart door middel van een verwerkingsovereenkomst op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG de gegevens te verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Cadix beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn. Cadix bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van haar diensten kan Cadix uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Cadix de gegevens altijd anonimiseren.

Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens altijd inzien en/of verbeteren of bijwerken. Ook kunt u Cadix vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Wilt u één van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Cadix eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Cadix volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Cadix u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Cadix uw gegevens wel kan verwijderen.

Chatfunctie

De website van Cadix maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing. Tijdens het gebruik van de live chat kunnen er persoonlijke gegevens worden ingevuld. Deze gegevens worden gedeeld met Tawk.to, de live chat softwareontwikkelaar, zodat wij uw berichten kunnen ontvangen. Deze gegevens worden niet naar derden gestuurd. Bekijk Tawk.to Privacy Statement.

De gegevens die zijn ingevoerd tijdens de chat worden alleen gelezen door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Deze gegevens worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Sollicitatieprocedure

Cadix verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Cadix uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Cookiebeleid


Welke Cookies plaatst Cadix?

Cadix maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen. Onze website plaatst ten eerste functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast plaatst onze website analytische cookies, waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren.

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Ook maakt Cadix gebruik van Google AdWords en Remarketing cookies die worden aangeboden door Google. Dit wordt gedaan om te adverteren op websites van derden (waaronder Google) voor eerdere bezoekers van onze site. Met de remarketingfunctie of de functie 'Vergelijkbare doelgroepen' in AdWords is het mogelijk een eerdere bezoeker van de website of app te benaderen met een zo relevant mogelijke banner met content op Cadix.

Wij gebruiken Hotjar cookies voor het analyseren van het kijk- en klik gedrag van de bezoekers van onze website. Hiermee kunnen we de pagina’s optimaliseren zodat we de meest relevante informatie kunnen tonen. De cookie die Hotjar plaatst is om te kijken of u een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken per e-mail (info@cadix.nl), aan ons richten.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Cadix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische- of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Cadix kan deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u wilt weten hoe Cadix uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Cadix gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.