Publicatiedatum: 16 juni 2021
|
Auteur: Bert van der Hoeven

De Basis ILS 2.0 is sinds kort aangevuld met een standaard voor materiaalbenamingen. Deze standaard komt als geroepen. Voor beheer en onderhoud is het absoluut noodzakelijk een standaard naamgeving te gebruiken. De materiaalnaam is namelijk bepalend in de berekening van hoeveelheden voor o.a. het schilderwerk. Door gebruik te maken van deze materiaalbenaming weten we branchebreed waar we het over hebben. En begrijpt je computer het ook!

Naam, Kenmerk en Toepassing

Voor de opbouw van materiaalbenamingen is gekozen voor de opzet: Naam, Kenmerk en Toepassing. Om deze volgorde gemakkelijk te kunnen onthouden is er gekozen voor de afkorting NAA.K.T. Het aanhouden deze naamgeving zorgt voor betrouwbare data.

Met een handige Excel sheet, die door het BIM loket beschikbaar is gesteld, kan je snel en eenvoudig de naam van je materiaal samenstellen. Je doet dit door keuzes te maken voor de drie onderdelen (Naam, Kenmerk, Toepassing). In de Excel sheet wordt ook de bijbehorende materiaalcode van de ondergrond uit de NL-sfb tabel 3 getoond. De volledige materiaalstandaard is te vinden op het BIMloket.nl

Zijn er nu helemaal geen onduidelijkheden meer?

Helaas niet.. Het zou goed zijn dat de materiaalcode ook meegenomen wordt in de materiaalbenaming. Deze wordt nu wel getoond in de Excel sheet, maar niet standaard mee genomen in de naam. De materiaalcode vereenvoudigd het zoeken naar materialen in de software voor gebouwonderhoud. De onderhoudsrecepten kunnen zodoende sneller en eenvoudiger worden gemaakt.

Nog meer gegevens zijn nodig!

Daarbij hebben voor de BIM onderhoudstools (software voor gebouwonderhoud) nog meer gegevens nodig. Naast het basismateriaal, zoals hout, wil je ook weten wat de afwerking is. Denk aan alkydverf. Om het softwarematig zoeken naar materialen te vereenvoudigen is het ook noodzakelijk dat de afwerkingscode uit de NL-Sfb code Tabel 3 standaard wordt toegevoegd. Gebouweigenaren die deze gestructureerde manier van naamgeving nu al willen toepassen, moeten dit zelf vastleggen in een eigen standaard. Zo'n eigen standaard wordt een ILS (Informatie Leverings Specificatie) genoemd.

NAA.K.T is een goede aanzet om tot standaardisatie van materiaalnaamgevingen te komen! Cadix zal deze methode dan ook in hun BIM cursussen terug laten komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het eenduidig toepassen van materiaalbenamingen? Neem dan contact op met Cadix.