Cursusinformatie

De BIM cursus is gebaseerd op de ISSO publicatie 109.

Voor wie is de BIM Procesmanagement cursus bedoeld?

Deze cursus is gericht op de procesinrichting en de bedrijfskundige kant achter BIM en is daarmee uitermate geschikt voor leidinggevenden, BIM managers, -coördinatoren, -projectleiders, maar ook voor BIM engineers, -gebruikers, gebouwbeheerders en -projectmanagers.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze BIM cursus te volgen?

Door deze cursus te volgen ontwikkelt u een helikopterview van het BIM landschap. U bent in staat het BIM proces in hoofdlijnen te omschrijven en u bent zich bewust van de (on)mogelijkheden. U maakt weloverwogen keuzes omtrent de aanschaf van hard- en software, opleidingen en de aanpassingen aan de IT infrastructuur die nodig zijn voor de implementatie van BIM. U bent daarnaast in staat om de BIM regisseurs (projectleiders) te ondersteunen of die rol te vervullen. Daarbij krijgt u een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners en de mogelijkheden van de Clash Controle.

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

In hoofdlijn worden de onderstaande onderwerpen behandeld waarbij er voldoende ruimte is tot discussie en het stellen van vragen.

 • Wat is een BIM?
 • Verschil tussen Safe BIM, Little BIM en Big BIM
 • Informatie techniek in het BIM proces
 • Do’s and don’ts van het BIM proces
 • Contractvorming in het bouwproces
 • Veranderingen in de functies in het bouwproces
 • Kenmerken van specifieke BIMtools
 • Belang van een echte oplevering van het virtuele gebouw
 • Belang van een goede IT infrastructuur, ook voor communicatie met de ketenpartners
 • LOD’s en LoD’s
 • Randvoorwaarden BIM
 • Procesinrichting
 • BIM faseringen
 • BIM rollen
 • Strategische aspecten
 • Beheer en onderhoud
 • BIM handboek
 • Asset Management
 • Standaarden

Bovenstaande onderwerpen worden vanuit het theoretisch kader behandeld. U krijgt daarbij diverse praktische tips en adviezen aangereikt als het gaat om de implementatie van BIM in uw eigen organisatie

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM cursus?        

Voor deelname aan deze cursus is basiskennis van BIM wenselijk. Affiniteit met de bouwbranche op beheerniveau is een pre.

De training is volledig software onafhankelijk. Er is dan ook géén inhoudelijke kennis van een BIM-software pakket nodig.

Cursusmateriaal en faciliteiten

Tijdens de cursus ontvangt u digitaal Nederlandstalig instructiemateriaal.  

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Inschrijven cursus