Subsidies voor CAD cursussen

Subsidie per branche

Subsidie per branche

Vele branches geven subsidies voor het volgen van CAD cursussen. Ontdek hieronder of er een subsidie beschikbaar is voor uw branche.

Metaalindustrie

Het OOM
Via OOM kunnen bedrijven en werknemers in de metaalbewerking financiële bijdragen ontvangen voor scholing en ontwikkeling. Lees meer.

FNV Metaal
Het FNV Metaal heeft afgesproken in de nieuwe cao voor Metaal en Techniek (kleinmetaal) dat er 1.000 scholingsvouchers van € 1.500,- p.p. beschikbaar worden gesteld voor scholing. Elke werknemer, die onder deze cao valt, kan een scholingsvoucher aanvragen. U kunt de voucher gebruiken voor (bij)scholing van uw vakkennis of techniek. Te denken valt aan een cursus AutoCAD, Inventor, Fusion 360, Revit of Tekening Lezen

Het is ook mogelijk om de scholing (deels) onder werktijd te volgen. FNV Metaal heeft namelijk afgesproken met de werkgevers dat u in elk geval recht hebt op één doorbetaalde scholingsdag per jaar (artikel 72b van de cao Metaal & Techniek). U mag ze ook van drie jaar opsparen. Lees meer.

Bouw en Infra

Werkt u volgens de CAO in de bouw en infra? Dan mag u het persoonlijke opleidingsbudget (max. € 2.500,-) aanvragen. Dit budget kan eenmalig ingezet worden voor opleidingskosten die voortvloeien uit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Lees meer.

Installatiebranche

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf geeft bedrijven in de technische installatiebranche een subsidie voor scholing van werknemers. De volgende regelingen zijn van toepassing:

OSR
V
olgen uw medewerkers een CAD cursus en neemt u daarvan de kosten voor uw rekening? Dan komt u in aanmerking voor de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (de OSR). Lees meer.

BeroepsPraktijkVorming
Heeft u personeel die een leer-werktraject volgt en waarvoor u een beroepspraktijkovereenkomst (BPV) hebt afgesloten? Dan kunt u met de BeroepsPraktijkVorming een tegemoetkoming ontvangen voor het beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats ( €1.200,- per werknemer). Lees meer.

Timmerindustrie

De Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) biedt leden SSWT-subsidie. Werknemers in de timmerindustrie zijn volgens de CAO verplicht om voor werknemers premie te betalen. Hierdoor kunt u gebruik maken van diverse subsidies ten behoeve van onder andere scholing. Lees meer

Meubelindustrie en interieurbouw

Bedrijven in de meubelindustrie hebben recht op subsidie via ECM Meubel wanneer een medewerker een cursus heeft afgerond. Een medewerkers kan ook zelf een subsidie aanvragen als zij/hij deze cursus zelf betaald. Lees meer.

Parketbranche

et Sociaal Fonds Parket promoot trainingen voor werknemers in deze branche. Dit doet het Sociaal Fonds Parket via het subsidiëren van opleidingen van werknemers. Lees meer.

Houtverwerkende industrie

Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie biedt een scholingssubsidieregeling aan, waarmee u als werkgever gedeeltelijk de kosten van bedrijfs- of functiegerichte scholing van uw werknemers door het Sociaal Fonds vergoed kunt krijgen. Lees meer.

 

 

ICT-bedrijven en ICT-afdelingen

CA-ICT is de organisatie van de Overheid voor de opleidings- en ontwikkelings-subsidies voor ICT-functies. CA-ICT biedt diverse subsidies aan voor ICT-functies. Lees meer.

Staat uw branche er niet tussen?

Kijk dan op deze website of neem contact met ons op. Wij helpen u graag!