Hogere efficiëntie, tijdwinst en minder faalkosten

Met BIM werken bouwpartners in een vroeg stadium op een geïntegreerde manier samen. Informatie van de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase, en zelfs de sloop, wordt met BIM gebundeld in een gecoördineerd BIM-model. En dit resulteert in een meer transparante samenwerking en een beter georganiseerd en gestructureerd bouwproces. Met als voordelen: een hogere efficiëntie, tijdwinst en minder faalkosten.

BIM implementatie & -advies

BIM wordt pas een succes als de organisatie beschikt over de juiste kennis en middelen. En Cadix kan u hierbij helpen. Onze consultants ondersteunen u met het realiseren van de BIM-methode in uw organisatie. Wij geven praktische adviezen en vertalen BIM in concrete werkmethodes.

Hoe ziet onze BIM-implementatie eruit?

Onze BIM-implementatie bestaat uit 8 concrete stappen:

1. De huidige situatie van de organisatie in kaart brengen

De eerste stap van de BIM-implementatie is het in kaart brengen van de huidige werksituatie. Een consultant van Cadix komt bij u op kantoor en stelt vragen over uw huidige werkmethodes en uw kennis, visie en strategie rondom BIM. Tevens wordt gesproken over het draagvlak van BIM binnen uw organisatie en het gebruik van BIM door uw bouwpartners. Op basis van het inventarisatie-gesprek zal onze consultant het BIM-implementatieplan uitwerken.

2. Het samenstellen van een BIM-team

Bijna iedere organisatie telt wel een medewerker die snel en eenvoudig nieuwe technologieën op pakt en enthousiast is over BIM. Het is belangrijk deze medewerker(s) te betrekken bij de BIM-implementatie. Ook is het goed om te bepalen wie, welke rol aanneemt. Er zijn namelijk verschillende ‘nieuwe’ rollen die BIM tot een succes te maken. Wij stellen samen met u een geschikt BIM-team vast.

3. Het afstemmen van BIM doelen

Met BIM is véél mogelijk. Het is daarom van belang dat er bepaald wordt welke (SMART) BIM-doelen belangrijk zijn voor uw organisatie. En hoe deze doelen het beste gerealiseerd kunnen worden. Dit doen we in deze fase, in samenwerking met het BIM-team.

4. BIM-protocol en uitvoeringsplan opstellen

In deze fase richten wij ons op het opstellen van een BIM-protocol en uitvoeringsplan. In een BIM-protocol staan verschillende afspraken. Denk aan contract- en leveringsafspraken, maar ook aan afspraken wie waar verantwoordelijk voor is. De afspraken van een BIM-protocol kunnen per project verschillen. Wij stellen een basis protocol voor u op, welke u ieder project opnieuw kunt gebruiken. Het BIM-uitvoeringsplan bestaat uit afspraken over hoe u het model gaat opzetten en bevat regels voor het aanleveren van de modellen.

5. Analyse van huidige hard- en software

In deze fase wordt beoordeeld of uw hard- en software afdoende kan werken volgens de BIM-methodiek. Indien dit niet het geval is, dan zal Cadix advies geven welke hard- en software het beste bij uw organisatie aansluit. Er zijn veel verschillende opties mogelijk: denk bijvoorbeeld aan Autodesk Revit, maar ook aan Navisworks, ArchiCAD of Solibri.

6. Kennis en opleiding

Hebben uw medewerkers voldoende kennis in huis om volgens de BIM-werkmethode te gaan werken? Of is er wellicht behoefte aan (extra) opleiding? Cadix biedt passende trainingen die op maat kunnen worden gegeven. Onze trainingen sluiten dankzij onze ruime ervaring met BIM-projecten goed aan op de diverse BIM-functies die nodig zijn binnen een organisatie.

7. Starten met een BIM pilotproject

Om praktijkervaring met BIM op te doen wordt er gestart met een pilotproject. Dit is bij voorkeur een relatief klein en voorspelbaar project, zodat er goed kan worden ingeschat hoe zo’n project zal gaan verlopen, hoeveel tijd het kost en welke medewerkers er moeten worden ingezet. Onze consultants bepalen samen met het BIM-team bij de start van het project voor welke toepassingen en welke fasen BIM ingezet gaat worden. Gedurende het pilotproject houdt onze consultant vinger aan de pols. Tevens is de consultant bereikbaar voor vragen en advies.

8. Evaluatie en terugkoppeling

Veranderingen doorvoeren in een organisatie vergt een grote inspanning en kan vragen en soms zelfs weerstand oproepen. We doen er daarom goed aan tijdig te evalueren. Onze consultant bespreekt samen met het BIM-team de resultaten van het pilotproject. Welke resultaten zijn er bereikt? Wat ging goed en wat kan wellicht beter?

Niet alle stappen zijn altijd nodig

Sommige bedrijven hebben niet alle stappen van onze BIM-implementatieplan nodig. Het kan zijn dat uw organisatie de BIM-visie en strategie al volledig heeft uitgewerkt. In dit geval slaan we een aantal stappen over, zodat we sneller vooruit kunnen. Het implementeren van BIM binnen een organisatie is tenslotte maatwerk.

De gehele organisatie betrekken bij de BIM-implementatie

Overstappen naar BIM is iets wat impact heeft op de gehele organisatie. Het is dan ook belangrijk niet alleen het ‘BIM-team’ bij het project te betrekken, maar ook de anderen te enthousiasmeren over BIM. Ook hier kan Cadix u ondersteunen. Wij kunnen bedrijfsbrede trainingen verzorgen waarbij we medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie informeren over BIM.

Rutmer Visser
Rutmer Visser, Salesmanager

BIM implementeren in uw organisatie?

Neem gerust contact op met mij! Ik help u graag verder.