AutoCAD Blended Learning cursus

AutoCAD Basis – Blended Learning

Cadix verzorgt een AutoCAD Basis cursus op basis van de leermethode: Blended Learning. Hiermee wordt aangesloten bij de hedendaagse ontwikkelingen en trends op gebied van onderwijskunde en techniek. Na het volgen van deze cursus maakt u zelfstandig en op een juiste manier een tweedimensionale (2D) tekening, welke u kunt bewerken en afdrukken.

Mix van leermethoden

Blended learning betekent niets anders dan een mix van leermethoden. Breng kennis en skills bij via e-learning en ga de diepte in tijdens klassikale lesdagen. De verschillende leermethoden zijn op de juiste manier op elkaar afgestemd en hierdoor zeer efficiënt en effectief. Sommige onderwerpen zijn in klassikaal verband het beste te oefenen, terwijl cursisten andere onderwerpen prima op hun eigen manier en op hun eigen moment kunnen leren.

Trainingsprogramma

Deelnemers ontvangen voor aanvang van deze AutoCAD basiscursus inloggegevens voor de Cadix Academy en CADlearning. Ter voorbereiding van de eerste klassikale lesdag installeren de cursisten de AutoCAD software en starten ze met het behandelen van een aantal voorgeschreven e-learning modules op de Cadix Academy en CADlearning. Vervolgens vindt de eerste klassikale lesdag plaats. Na deze lesdag zullen de cursisten verdere e-learning modules behandelen. Ook zal er in deze periode één ‘les op afstand’ plaats vinden, waarbij de docent de cursisten ondersteunt op afstand. Als alle e-learning modules zijn behandeld, komen de cursisten nogmaals bij één voor de laatste klassikale lesdag. Na het afronden van deze AutoCAD Basiscursus ontvangen de cursisten een officieel erkend Autodesk certificaat.

Cadix Academy

De klassikale lesdagen, zoals Cadix die al jaren uitvoert, zijn nog steeds de basis voor een succesvolle CAD cursus. Echter streeft Cadix naar interactie en flexibiliteit en daarom krijgen cursisten toegang tot ons online leerportaal, genaamd Cadix Academy. Deze geavanceerde, zeer gebruiksvriendelijke leeromgeving biedt uitgebreide informatie die u kunt gebruiken tijdens uw training, zoals studiemateriaal, aanvullende opdrachten, studietips, vragen, instructiefilmpjes, en links naar interessante bronnen op internet, in boeken en artikelen.

Online leeromgeving Cadix
Online leeromgeving Cadix

Klassikale lessen

Deze AutoCAD Basis cursus bestaat uit twee klassikale lesdagen. Tijdens deze klassikale sessies ontmoeten de cursisten elkaar en gaan aan de slag met het aanleren van AutoCAD vaardigheden. De nadruk ligt tijdens de klassikale lesdagen op het oefenen, discussiëren en uitwisselen van kennis.

Zelfstudie (E-learning)

De cursisten volgen tijdens deze AutoCAD cursus diverse voorgeschreven e-learning modules. Deze e-learning modules staan in het cursusboek aangegeven en de betreffende opdrachten en video’s zijn te vinden op de Cadix Academy en op CADlearning.

CADlearning is een engelstalige leeromgeving, welke een breed scala aan video’s, afbeeldingen, oefenopdrachten, geluidopnames en tips & tricks biedt. Ook bevat deze e-learning tool een plug-in welke de cursist kan openen in de CAD software. Tijdens het werken in de software geeft de e-learning tool aan welke modules uit de training aansluiten bij de handelingen. Zo leert de cursist dus precies hetgeen wat hij/zij nodig heeft!

Voor het behandelen van de e-learning modules wordt 20-30 uur gerekend.

Online leeromgeving CADlearning
Online leeromgeving CADlearning

Virtual Classroom

Één sessie van de AutoCAD Basis cursus worden vanuit huis of vanuit de werkplek gevolgd. Deze trainingsvorm wordt ook wel ‘virtual classroom’ genoemd. Sessies op basis van virtual classroom bieden een flexibele oplossing voor het volgen van een training of instructie op afstand, waarbij de kwaliteit van de kennisoverdracht gewaarborgd blijft. Tijdens de sessie op afstand kan de docent bijvoorbeeld huiswerkopdrachten bespreken, vragen beantwoorden of extra uitleg geven.

Dankzij virtual claasroom hoeven cursisten niet te reizen en kan de training gevolgd worden in de eigen vertrouwde omgeving.

Er vind interactie plaats via een audioverbinding (telefoon of VoiP) en een videoverbinding. Er is geen specifiek software voor de gebruiker nodig. Alleen een internetverbinding is vereist.

AutoCAD Basis - Blended Learning

Schrijf u in voor de cursus AutoCAD Basis - Blended Learning.