Revit BIM Modelleur › Cadix

Revit BIM Modelleur Revit BIM Modelleur Inschrijven

Het opbouwen van een BIM wordt steeds belangrijker. Er worden steeds meer eisen aan een Revit model gesteld, omdat men meer met het model wil bereiken. Denk hierbij aan clashcontrol, brandpreventie, geluid, calculaties en beheer en onderhoud. Om meer met een model te kunnen doen dient er meer informatie aan het model te worden toegevoegd. De opbouw van het model kan invloed hebben op bepaalde eisen, zoals het nulpunt en objecteigenschappen. Het is dan ook belangrijk dat een Revit model  wordt opgebouwd conform  het geldende BIM protocol en BIM werkplan. Tijdens deze cursus komen alle aspecten die een Revit BIM Modelleur nodig heeft aan bod.

Voor wie is de cursus Revit BIM Modelleur bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor Revit tekenaars die conform BIM standaarden willen gaan modelleren zoals vastgelegd in de ILS.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen?       

Tijdens deze BIM cursus leert u hoe u het BIM protocol en BIM werkplan leest. De belangrijkste manieren van het opbouwen van een model worden besproken en u leert de juiste opbouw te kiezen voor het huidige project. Ook leert u uw model te voorzien van alle informatie die bij dit project benodigd is. Daarbij wordt het maken van de juiste IFC export tijdens de cursus behandeld.

Welke onderwerpen worden tijdens de BIM Modelleur cursus behandeld?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Werken volgens ILS afspraken.
  • Lezen van een BIM protocol en BIM werkplan
  • Het Revit model van een praktisch indeling te voorzien.
  • Hoe een bruikbaar nulpunt in te stellen.
  • Welke informatie nuttig is om in het 3D model toe te voegen.
  • Hoe in de objecten nuttige informatie kan worden toegevoegd.
  • Exporteren naar IFC en het maken van de juiste export instellingen
  • De aangeleverde IFC bestanden importeren en gebruiken.

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM cursus?

Kennis van Revit op het niveau van de basiscursus is voor deze cursus vereist. Ook is werkervaring met Revit gewenst.

Cursusmateriaal en faciliteiten

U ontvangt tijdens de cursus oefenopgaven en werkinstructies. Tijdens de cursus wordt gewerkt met modellen uit de praktijk.

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.