Brunel

Klant:

Brunel

Zie ook:

Omschrijving:

De vraag naar BIM specialisten wordt steeds groter. En daarom heeft Cadix, in samenwerking met Brunel, een BIM Engineer traineeship verzorgd.

Deel deze pagina:

Door de veranderende benadering van opdrachtevers ten opzichte van bouw gerelateerde projecten wordt de vraag naar BIM specialisten steeds groter. BIM, ofwel virtueel bouwen, is dé toekomst en zal alleen maar belangrijker worden. Het BIM Engineer traineeship, welke detacheringsbureau Brunel in samenwerking met Cadix heeft opgezet, speelt hierop in. Zeven bouwkundigen zijn een aantal maanden geleden gestart met het traineeship. Afgelopen vrijdag 9 maart is het intensieve traject feestelijke afgesloten met de uitreiking van de welverdiende diploma’s.

Cadix verzorgt kennis- en vaardigheidstrainingen

Alle deelnemers kunnen nu, na het succesvol doorlopen van het traineeship, de functie 'BIM Engineer' binnen een organisatie vervullen. Tijdens het traineeship zijn theorie en praktijk met elkaar gecombineerd, om zo de deelnemers te scholen naar professionals in de branche. De kandidaten hebben aan technisch inhoudelijke trainingen deelgenomen, maar hebben ook gewerkt aan hun soft-skills. Deskundigen en experts van Cadix hebben de kennis- en vaardigheidstrainingen verzorgd op het gebied van Revit Architecture en Revit MEP. BIMpuls heeft de theoretische BIM trainingen en diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals ‘presentatie technieken’, uitgevoerd.

De kandidaten van het BIM Engineer traineeship zijn breed opgeleid in Revit en BIM. Naast de geldende BIM standaarden zijn ook een groot aantal specifieke Revit onderwerpen, zoals Linked models, Shared Parameters, Worksharing en Filters behandeld. Door de deelnemers breed op te leiden is er ook inzicht verkregen in waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat voor wat betreft functie en werkzaamheden.

Complex 3D-informatiemodel

Tijdens het traineeship hebben de deelnemers een complex 3D-informatiemodel leren maken waarin alle data en koppelingen die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren zijn vastgelegd. Dit kunnen gegevens zijn zoals berekeningen, bouwtekeningen, verslagen en rapporten. De deelnemer heeft vervolgens geleerd deze informatie samen in een BIM te brengen en de communicatie tussen alle betrokken partijen te optimaliseren. Hiermee wordt voorkomen dat er verkeerde beslissingen of bouwfouten worden gemaakt. Tijdens de klassikale trainingen is er intensief geoefend met Revit. Ook was er ruimte voor discussie om specifieke vraagstukken op te lossen. Het was daarbij ook mogelijk om voor aanvang van de training onderwerpen en thema’s aan te dragen, waardoor de deelnemer uitgedaagd is om zijn kennis en expertise verder te ontplooien.

Praktijkgerichte case

Om de opgedane kennis uit de trainingen goed te kunnen toepassen in de praktijk is er tijdens het traineeship een case behandeld. In kleine groepen is er gewerkt aan een fictief project, waarbij een bestaand gebouw, in dit geval ‘De zwarte Doos’ te Groningen, gerevitaliseerd moest worden. Dit project is uitgewerkt met behulp van Revit. Tijdens het project werkten installatiedeskundigen en bouwkundigen samen aan één en hetzelfde model. De deelnemers hebben aan de hand van een programma van eisen een fictief kantoor voor Brunel bedacht en gemodelleerd.

Virtual Classroom

Naast dat er in de lessen tijd was om de case onderling en/of met de docent te bespreken, is er ook een ‘Virtual Classroom’ opgezet. Hierdoor kon de docent de deelnemers op afstand te begeleiden. Dankzij virtueel leren is de beschikbare tijd effectief en efficiënt benut. Na afloop van de trainingen volgde een opleidingsperiode waarin individueel projecten bij opdrachtgevers zijn uitgevoerd.

De kandidaten van het BIM Engineer traineeship zijn breed opgeleid in Revit en BIM.

Autodesk examen

Na het volgen van de intensieve trainingen en voldoende praktijkervaring hebben de deelnemers hun kennis en vaardigheden als BIM-professional vastgelegd door deel te nemen aan het Autodesk examen. Het behalen van dit examen toont kennis en kunde aan, en het helpt de deelnemers vooruit in hun carrière. Om goed voorbereid aan het examen deel te nemen hebben de deelnemers voorafgaand een examentraining gevolgd. Tijdens de examenvoorbereidingsdag bij Cadix is de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om goed voorbereid aan het examen deel te nemen. De deelnemers hebben het behaalde Autodesk diploma afgelopen vrijdag in ontvangst mogen nemen en mogen zich nu ‘Autodesk Certified Revit Professional’ noemen.

Luuk Huisman
Luuk Huisman, Directeur

Wilt u meer weten over het traineeship?

Neem gerust contact met mij op!