Cadix is in het bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Cadix voldoet aan hoge kwaliteitseisen

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Cadix voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Door het NRTO-keurmerk kunt u ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Voor meer informatie over het NRTO-keurmerk klikt u hier.

Luuk Huisman
Luuk Huisman, Directeur

Meer weten?

Neem gerust contact op met mij