Cursusinformatie

De cursus Solibri Site geeft u inzicht in het werken met 3D modellen, met behulp van de Solibri Site software. De cursus richt zich niet op het maken van modellen, maar wel op het lezen en gebruiken hiervan.

Voor wie is deze cursus Solibri Site bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij BIM of het bouwproces en (willen) gaan werken met Solibri Site.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen? 

De cursus Solibri Site geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt daarnaast de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken van een uittrekstaat, planning en meer. 

Welke onderwerpen worden tijdens deze Solibri cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

  • Classificaties te maken.
  • Onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
  • Een model ‘in te kleuren’.
  • Rekenen met Classificaties. 
  • Templates te maken voor uittrekstaten (ITO’s).
  • Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
  • Templates te maken voor de Excel rapporten.
  • Uittrekstaten van Solibri naar Excel te exporteren met behulp van de templates.
  • ‘Slimme’ uittrekstaten te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze Solibri Site cursus?

Om deze cursus te kunnen volgen moet u de cursus Solibri Anywhere hebben gevolgd of kennis hebben op het niveau van deze cursus. 

Cursusmateriaal en faciliteiten

U ontvangt tijdens de training een digitale handleiding met werkinstructies. Tijdens de cursus wordt er gewerkt met praktische oefenmodellen.
Voor de Solibri trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Vervolgcursussen

Inschrijven cursus