Cursusinformatie

Voor wie is deze BIM cursus bedoeld?

Deze cursus is gericht op aankomende of al reeds gestarte BIM Regisseurs of BIM projectleiders welke een regierol hebben in het gebruik van het BIM model.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze BIM cursus te volgen?

Na afloop van de cursus kent u de succesfactoren van het BIM proces en bent u in staat om de projectpartners op juiste wijze te contracteren met het eigen BIM protocol.

Na afloop van de cursus kunt u:

 • de ketenpartners op juiste wijze contracteren,
 • de BIM Lean voorbereidingsplanning opstellen,
 • de BIM coördinatie organiseren,
 • de BIM sessies leiden,
 • de modellen opleveren,
 • en het gehele BIM proces aansturen en beoordelen of het BIM proces goed verloopt.

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

In hoofdlijn worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Formuleren van BIM contractvoorwaarden waaraan de projectpartners moet voldoen.
 • Het schrijven van een BIM protocol voor projecten.
 • Het leiden van een BIM coördinatiesessie (rollenspel).
 • Het opleveren van een integraal 3D model (virtueel gebouw).
 • Het opstellen van de opleverrapportage van de oplevering van het virtuele gebouw.
 • Het aansturen van het BIM voorbereidingsproces op basis van een Lean Voorbereidingsplanning.

Welke voorkennis is nodig?

Er wordt verwacht dat u kennis heeft van het managen van bouwprojecten in de ontwerp- en uitvoeringsfase. U heeft daarbij een goed beeld van het BIM landschap in Nederland en u kunt onderscheid maken tussen goede en minder goede 3D modellen. 

Cursusmateriaal en faciliteiten

Tijdens de cursus wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk. Er wordt real-time geoefend met een BIM coördinatie sessie in de vorm van een rollenspel en u maakt zelf (een deel van) het BIM protocol en de Lean Engineeringsplanning.

Voor de BIM cursussen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de cursus kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt u lunch door ons verzorgd.

Inschrijven cursus