Publicatiedatum: 14 september 2023
|
Auteur: Wim Poelstra

Artificial Intelligence (AI) heeft de afgelopen decennia een flinke impact gehad op verschillende industrieën, en leidde al tot een breed scala aan bekende toepassingen, zoals zelfrijdende auto's, virtuele assistenten, domotica in huis zoals spraakgestuurde gordijnen, een koelkast die z’n eigen boodschappenlijstje bijhoudt, of de verwarming die automatisch aanspringt wanneer u bijna thuis bent, robotica, et cetera. Grote technologiebedrijven en startups investeren maximaal in AI onderzoek en -ontwikkeling.

De bouw- en maakindustrie vormen daarop geen uitzondering. Sterker nog; het zijn, naast de zorgsector, de werkvelden waarin de grootste opbrengsten gehaald én nog verder te behalen zijn. In dit artikel verkennen we wat AI precies is, hoe het momenteel al op grotere schaal wordt toegepast in de bouw- en maakindustrie, en welke toekomstperspectieven AI ook voor u te bieden heeft.

 • AI, oftewel kunstmatige intelligentie, verwijst naar het vermogen van computersystemen om taken uit te voeren die eerder menselijke intelligentie vereisten. Het gebruikt geavanceerde algoritmen en grote hoeveelheden gegevens om taken als leren, redeneren en het oplossen van problemen uit te voeren en verbetervoorstellen te doen.

In de bouw- en maakindustrie is er met het toenemende gebruik van AI een nieuwe revolutie gaande, met invloed op verschillende aspecten van het proces; van ontwerp tot uitvoering en onderhoud.

De meest veelbelovende toepassingen zijn:
 • Ontwerpen en modelleren
  AI software versnelt complexe ontwerp- en modelleringsprocessen. Het stelt engineers in staat om sneller en efficiënter te werken, waarbij AI tools helpen bij het genereren van ontwerpen op basis van functionele specificaties, materiaaleigenschappen en eerdere projectgegevens. Bovendien wordt het geven van commando’s steeds intuïtiever. Het resultaat? Efficiëntere en duurzamere ontwerpen.

 • Projectplanning en beheer
  AI helpt bij efficiënt documentbeheer en bij vertalen van ontwerpen naar andere partijen en schakels in het proces. Het kan doorlooptijden voorspellen en de resourceplanning optimaliseren. Dit vermindert vertragingen en kostenoverschrijdingen, waardoor projecten soepeler verlopen.

 • Kwaliteitscontrole
  In de productie en constructie kan AI worden ingezet voor automatische inspectie en kwaliteitscontrole. Robots en drones uitgerust met AI kunnen defecten in materialen of constructies detecteren die moeilijk door mensen kunnen worden opgemerkt. Maar ook vooraf in de designfase kan er al nauwkeuriger rekening gehouden worden met allerlei variabelen als windrichting, temperatuur, en kunnen zwakke plekken of clashes eerder ontdekt worden.

 • Simulaties en analyses
  Het uitvoeren van geavanceerde simulaties en analyses om de prestaties van ontwerpen te voorspellen en optimaliseren. Dit stelt modelleurs in staat om complexe scenario's te verkennen, de impact van verschillende ontwerpkeuzes te begrijpen en de algehele prestaties te verbeteren.
 • Autonome bouw- en maakprocessen
  De verwachting is dat robots en autonome machineparken nog meer taken op bouwplaatsen en in fabrieken overnemen. Dit zal de productiviteit verder verhogen door een hogere snelheid en nauwkeurigheid, en vermindering van inschattingsfouten. De robot neemt fysiek zware taken van mensen over, en bovendien heeft ‘het’ minder vaak een pauze nodig.

 • Veiligheid op de werkplek
  AI wordt veelvuldig ingezet om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Sensoren en camera’s identificeren onveilige situaties en waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties, waardoor adequaat ingegrepen kan worden en het aantal ongevallen verminderd.


 • Energie-efficiëntie
  In de maakindustrie helpt AI bij het optimaliseren van productieprocessen en het verminderen van verspilling van materialen en energie. Voorspellend onderhoud maakt het mogelijk om machines efficiënter te laten draaien en downtime te minimaliseren. Ook wordt het gebruikt om nieuwe innovatieve materialen te ontwikkelen met verbeterde eigenschappen en duurzaamheid, wat de kwaliteit (levensduur, gebruiksvriendelijkheid) van bouw- en maakprojecten verhoogt.

Wat betekent dit voor uw vak?

Al deze versnellende ontwikkelingen en nieuwe features betekenen echter niet dat het werk van een architect, engineer of werkvoorbereider binnenkort komt te vervallen. Net zoals een spraakcomputer met daarin de volledige tekst uit ons wetboek nooit zomaar advocaat of rechter kan (en mag) gaan spelen.

Het vraagt wel om anders te gaan kijken naar de bestaande werkwijze. U kunt de steeds slimmere tools in ontwerpsoftware zien als hulp bij het starten van een standaard basisontwerp, het automatiseren van repetitieve (vaak tijdrovende!) taken, bij het testen van variabelen, en het leggen van connecties. Hoewel sommige taken kunnen worden geautomatiseerd, blijft menselijke betrokkenheid en expertise vaak cruciaal in het ontwerpproces.

Menselijke professionals hebben de creativiteit, het analytisch vermogen en het vermogen om complexe beslissingen te nemen die AI nog niet volledig zelfstandig kan leveren.

Oplossingen in de praktijk

Nieuwe CAD features en tools die Cadix inzet bij actuele projecten:

Generative design in Autodesk Fusion 360

Deze tool levert meerdere oplossingen aan op basis van productiebeperkingen zoals gebruikte productiemethode, kosten en prestatievereisten.

Om de software een ontwerp te laten maken, legt u als gebruiker eerst de essentiële geometrische aspecten van een probleem vast. U kunt bijvoorbeeld de belasting die het onderdeel moet kunnen weerstaan instellen, de gebieden selecteren die moeten blijven en de gebieden die moeten worden vermeden. U voert materiaalkeuze en doelstellingen in, bijvoorbeeld een prompt om een specifieke veiligheidsfactor te bereiken en de stijfheid te maximaliseren. Zodra de software met behulp van generative design modellen genereert, kunt u ze gaan vergelijken op basis van de eigenschappen die in uw situatie belangrijk zijn.

Generative design in Autodesk Fusion 360

Autodesk Revit 2024: Random Family Instance Placement

De slimme functionaliteiten in Revit 2024 zijn over het algemeen gelijk gebleven als in de eerdere versies vanaf 2021 van het programma.

Een recente belangrijke toevoeging aan het generative design in Revit is de optie ‘random family instance placement’. Hiermee kan een set family instances (objecten) willekeurig op het vlak geplaatst worden al gelang naar dichtheid, type et cetera.

Daarnaast zijn er door de levensduur van het programma en het zelflerende karakter van AI wederom meer hoogwaardige vergelijkingsdata beschikbaar gekomen in de nieuwste versie van Revit en zijn de casestudies verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

Autodesk Revit 2024: Random Family Instance Placement

 

 

Autodesk Forma

In dit kader is het ook interessant om Forma uit te lichten. Dit gloednieuwe pakket (introductie mei 2023) hoort samen met Revit en een aantal andere programma’s bij de Autodesk AE&C (Architecture, Engineering & Construction) collectie. Het is een geheel cloudbased programma waar door de opname in dit totaalpakket direct al veel mee gewerkt wordt en het zich dus ook relatief snel verder zal ontwikkelen.

Autodesk Forma

Het integreren van AI in ontwerp- en modelleerprocessen voegt zoals omschreven veel waarde toe voor tekenaars en modelleurs. Bovengenoemde voorbeelden nodigen wellicht uit om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Maar waar te beginnen?

 • Identificeer geschikte toepassingen:
  Denk na over welke aspecten van uw ontwerpen kunnen profiteren van AI.

 • Heroverweeg uw software en tools:
  Er is een keur aan software voor modelleren met behulp van AI beschikbaar, en tools specifiek gericht op oplossingen in uw vakgebied. Bepaal vervolgens welke daarvan het beste aansluiten bij de veranderde behoeften en uw wensen voor de toekomst. Cadix kan u hier uiteraard bij adviseren.

 • Verwerf kennis:
  Om écht effectief met deze systemen en plugins te gaan werken kan (bij-)scholing u snel verder brengen. Door het volgen van een cursus leert u de voor u relevante tools in te zetten, en om de door AI geautomatiseerde processen met uw menselijk oog en expertise te controleren.

 • Begin klein:
  Start met eenvoudige projecten om vertrouwd te raken met de nieuwe functionaliteiten. Probeer bijvoorbeeld een eenvoudig ontwerpprobleem op te lossen met behulp van AI en breid dit stapsgewijs steeds verder uit.

 • Netwerken en samenwerken:
  praat met collega's in uw vakgebied en zoek naar mogelijkheden om samen te werken. U verkrijgt nieuwe inzichten en kunt samen complexere projecten aanpakken.

 • Houd trends bij:
  AI evolueert snel, dus blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends in systemen en ontwerpmogelijkheden. Bijvoorbeeld door u aan te melden voor enkele nieuwsbrieven.

 • Start vandaag!
Rutmer Visser
Rutmer Visser, Salesmanager

Laat mij u helpen de aansluiting of verdiepingsslag met AI te maken!

Neem vrijblijvend contact op