Publicatiedatum: 12 oktober 2017
|
Auteur: Lenie Nanninga

In AutoCAD kun je isometrische tekeningen maken. Isometrische projectie is een projectiemethode om ruimtelijke figuren in een plat vlak weer te geven. Bij deze methode lijkt het of men schuin bovenaan, in een hoek van ongeveer 45°, van de zijkant tegen het geprojecteerde object aankijkt.

Isometrische projectie is een vorm van parallelprojectie. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van perspectief wat betekent dat lijnen die in de ruimte parallel lopen, op de projectie ook parallel zullen lopen. Bij een isometrische projectie is de hoek tussen de drie geprojecteerde assen altijd 120°. Dit heeft tot gevolg dat altijd zowel het vooraanzicht als het zijaanzicht én het bovenaanzicht zichtbaar is, en dat er relatief weinig vervorming optreedt.

Hoewel de isometrische tekening driedimensionaal lijkt te zijn, blijft het in werkelijkheid een tweedimensionale weergave. Je kunt dan ook geen driedimensionale afstanden en gebieden extraheren, objecten weergeven vanuit verschillende standpunten of verborgen lijnen automatisch verwijderen.

Om in AutoCAD isometrisch te tekenen kun je klikken op ‘ISOdraft’:

Printscreen AutoCAD
Printscreen AutoCAD

Als de magneetrotatiehoek 0 is, liggen de assen van de isometrische vlakken op 30 graden, 90 graden en 150 graden. Als u de magneetstijl heeft ingesteld op Isometric, kunt u werken op elk van de drie vlakken, elk met een bijbehorend assenpaar:

  • Left. Hiermee lijn je het raster en magnetisch raster langs assen van 90 en 150 graden uit.
  • Top. Hiermee lijn je het raster en magnetisch raster langs assen van 90 en 150 graden uit.
  • Right. Hiermee lijn je het raster en magnetisch raster langs assen van 30 en 90 graden uit.

Isometrische cirkels, bogen en afrondingen

Wanneer je op isometrische vlakken tekent, kun je ellipsen gebruiken om cirkels te tekenen. De makkelijkste manier om een ellips met de juiste vorm te tekenen is door de optie Isocircle van de opdracht ElLLIPSE te gebruiken. Kies hiervoor het commando Ellipse, Axis, End. De optie Isocircle is alleen beschikbaar wanneer een isometrisch vlak actief.

Je kunt isocircles voor bogen en afrondingen gebruiken en ze bijsnijden en uitbreiden naar andere randen. Isometrische cirkels geven cilinders en gaten die parallel aan een isometrische as lopen correct weer en hun silhouetranden lopen altijd parallel aan een isometrische as.

Tekening van isometrische buizen

Isometrische buizen

Meer weten over isometrisch tekenen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!