Soms kan het binnen een BIM project best lastig zijn om helder te krijgen wie wat precies gaat doen. Om een BIM project snel en efficiënt te laten verlopen, is het verstandig van tevoren een BIM uitvoeringsplan (BUP) op te stellen. In een BIM uitvoeringsplan staan de ‘spelregels’ van het project. Door van tevoren spelregels op te stellen creëert u duidelijkheid en zorgt u ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. U kunt het BIM uitvoeringsplan als het ware vergelijken met een handleiding voor een gezelschapsspel. De handleiding moet ervoor zorgen dat iedereen het ‘spel’ goed begrijpt en speelt met dezelfde regels.

Wat staat er in een BIM uitvoeringsplan?

In een BIM uitvoeringsplan (BUP) staan afspraken over:

  • Doelen en toepassingen; denk aan het vaststellen van wat uw uiteindelijk met het model wilt gaan doen. Gebruikt u het voor ‘beheer en onderhoud’ en/of voor de calculatie?
  • Fasering; denk aan voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, uitvoeringsgereed ontwerp en uitvoering.
  • 3D-modelleren; denk aan afspraken over welke informatie er per fase in de 3D-modellen moet komt en afspraken over 0-punten en P-sets voor de eventuele IFC-modellen.
  • Communicatie; wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Taken en verantwoordelijkheden; denk aan een lijst met de contactgegevens en de BIM-rollen. Maar ook aan een organogram met wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Informatieleveringen; denk aan een gedetailleerde engineeringsplanning waarin de stappen van de cyclus zijn opgenomen.

Verschil BIM-protocol en BIM uitvoeringsplan?

Het BIM uitvoeringsplan wordt wel eens verward met het BIM-protocol. Maar dit is niet hetzelfde! Het BIM-protocol is bedoeld voor het vastleggen van project specifieke contractbepalingen. Hierbij moet u denken aan: wie is de eigenaar van het BIM-model? Wie levert in welke fase een model op? En wat zijn de verplichtingen van de opdrachtgever? Het BIM uitvoeringsplan is een template die projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken.

 

BUP is een levend document

Het BIM uitvoeringsplan is een levend document dat steeds bijgewerkt kan worden. Dit is in sommige gevallen ook zeker nodig. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten van nieuwe partijen, het afronden van een bepaalde projectfase of bij verandering van inzicht.

Een BUP opstellen?

Het opstellen van een goed BIM uitvoeringsplan kan best lastig zijn als u niet beschikt over de juiste kennis. En daarom heeft het BIM Loket een stappenplan gemaakt voor het opstellen van uw eigen project-BUP. Met behulp van dit template bent u klaar voor een gestructureerd BIM-project.

Komt u er niet helemaal uit?

Neem dan gerust contact op met ons. De BIM specialisten van Cadix helpen u graag bij het creëren van een goedwerkend uitvoeringsplan.