Wat is een BIM Manager? | BIM rollen

Wat is een BIM Manager?

Een BIM manager is de persoon die beslist om BIM te omarmen en in te voeren als bedrijfsproces. Deze persoon stelt middelen, tijd en opleidingen beschikbaar om BIM in te voeren. Een BIM manager is beslissingsbevoegd en heeft financiële middelen om zijn of haar taak uit te voeren.

Competenties en eigenschappen

Een BIM manager moet beschikken over leidinggevende-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden op strategisch niveau. De BIM manager is daarbij een pionier en een strateeg en in staat is om een leer- en veranderproces in beweging te zetten. De BIM manager maakt raamwerkafspraken over communicatie en afstemming met ketenpartners voor alle fasen van het bouwproces en creëert randvoorwaarden en draagvlak voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines in het bouwteam. 

Ook aan de slag als BIM Manager?

De volgende trainingen sluiten aan bij deze functie: