Brunel

Klant:

Brunel

Zie ook:

Omschrijving:

De vraag naar BIM specialisten groeit iedere dag en daarom heeft Cadix voor de tweede keer dit jaar het traineeship BIM Engineer uitgevoerd in samenwerking met detacheringsbureau Brunel

Deel deze pagina:

De vraag naar BIM specialisten groeit iedere dag en daarom heeft Cadix voor de tweede keer dit jaar het traineeship BIM Engineer uitgevoerd in samenwerking met detacheringsbureau Brunel. BIM, ofwel virtueel bouwen, is dé toekomst en zal alleen maar belangrijker worden. Het verzorgde traineeship was hier dan ook volledig op gericht. Begin september zijn vijftien enthousiaste kandidaten gestart met het intensieve traineeship en op vrijdag 28 september hebben zij hun welverdiende Revit certificaat in ontvangst mogen nemen.

Kandidaten breed opgeleid in Revit en BIM

Tijdens het traineeship zijn theorie en praktijk met elkaar gecombineerd, om zo de deelnemers te scholen naar professionals in de branche. De vijftien kandidaten van het traineeship waren verdeeld over twee groepen. Één groep volgde het traineeship op het kantoor van Brunel in Utrecht en de andere groep volgde het op het Brunel kantoor in Groningen. De kandidaten zijn door Cadix breed opgeleid in Revit en BIM. Zowel de Revit basis- en gevorderde vaardigheden, als de constructieve MEP aspecten zijn uitgebreid behandeld. Denk hierbij aan Linked models, Shared Parameters, Worksharing en Filters. Verder zijn ook de geldende BIM standaarden uitgebreid aan bod gekomen evenals het werken in de cloud met BIM 360. “Ook is er aandacht besteed aan modelleren van electra. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van contactdozen en deze vervolgens kopellen aan een groepenkast”, vertelt Bert van der Hoeven (Docent en Consultant Building Solutions van Cadix).

Groep locatie Utrecht

Groep locatie Groningen

Groep locatie Groningen
Groep locatie Utrecht

Een complex 3D informatiemodel maken

Het Revit en BIM traineeship bestond uit een meerdere klassikale lesdagen, virtual classroom sessies en diverse begeleidingsdagen. Tijdens het traineeship hebben de deelnemers een complex 3D-bouwinformatiemodel leren maken. Hierin wordt alle data vastgesteld die nodig is voor bouw en beheer. Dit kunnen gegevens zijn zoals berekeningen, bouwtekeningen en rapporten. De verschillende disciplines hebben samengewerkt middels centrale cloud modellen in BIM 360. Dit om optimale communicatie tussen de verschillende partijen te simuleren en optimaliseren. Hiermee wordt voorkomen dat er verkeerde beslissingen of bouwfouten worden gemaakt.

Tijdens de klassikale lesdagen is er intensief geoefend met Revit, maar ook was er ruimte voor discussie om specifieke vraagstukken op te lossen. Guido Tits (Docent en Consultant Building Solutions van Cadix): “Het was ook mogelijk om voor aanvang van de training onderwerpen en thema’s aan te dragen, waardoor de deelnemer uitgedaagd werd zijn of haar kennis en expertise verder te ontplooien”.

Een complex 3D informatiemodel maken

Praktijkgerichte case

Om de opgedane kennis uit de cursussen goed te kunnen toepassen in de praktijk is er tijdens het traineeship een case behandeld. In kleine groepen is er gewerkt aan een fictief project, waarbij een bestaand gebouw, in dit geval ‘De zwarte Doos’ te Groningen, gerevitaliseerd moest worden. Dit project is uitgewerkt met behulp van Revit. Tijdens het project werkten installatiedeskundigen en bouwkundigen samen aan één en hetzelfde model. De deelnemers hebben aan de hand van een programma van eisen een fictief kantoor voor Brunel bedacht en gemodelleerd. Guido Tits: “Tijdens de case is ook aandacht besteed aan realistische weergaven, render appearence en materialen. Dit onderdeel wordt namelijk steeds belangrijker. Het draait tenslotte om de wensen en eisen van de klant. Met behulp van deze weergaven krijgt de klant een goed en realistisch beeld van wat hij/zij opgeleverd gaat krijgen”. Een andere vorm van presentatie aan de klant die tegenwoordig vaker gebruikt wordt is ‘Virtual Reality’. Ook hier is tijdens de lessen aandacht aan besteed. Cadix heeft samen met BIMpuls de behandelde case begeleid. BIMpuls heeft daarbij ook de trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals ‘presentatietechnieken’, uitgevoerd.

Autodesk examen

Momenteel zijn de kandidaten bezig met het uitvoeren van individuele projecten bij diverse opdrachtgevers. Over een aantal maanden zullen de kandidaten voldoende praktijkervaring hebben opgedaan om zich te gaan certificeren als Autodesk Certified Revit Professional. Zij zullen dan deelnemen aan het officieel erkende Autodesk Revit examen. Door dit examen te behalen toont de kandidaat aan te beschikking over de juiste kennis en kunde op het gebied van Revit. Om goed voorbereid aan het examen deel te nemen, volgen de deelnemers voorafgaand een examentraining bij Cadix. Tijdens de examenvoorbereidingsdag wordt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om goed voorbereid aan het examen deel te nemen. Alle kandidaten kunnen na het afronden van het traineeship de functie 'BIM Engineer' binnen een organisatie gaan vervullen.

Ondersteuning op afstand

Naast de klassikale lesdagen zijn er ook een aantal dagen ‘op afstand’ uitgevoerd middels ‘virtual classroom’. Tijdens deze sessies hebben de kandidaten de mogelijkheid gekregen de case onderling en/of met de docent te bespreken. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van issues. Dankzij virtueel leren is de beschikbare tijd effectief en efficiënt benut. De kandidaten hebben gedurende het traineeship gebruik gemaakt van de laptops van Cadix. Bert van der Hoeven: “Om goed te kunnen werken met Revit is het nodig veel te oefenen. Het werken in de cloud, in combinatie met het feit dat dat de cursist de laptop mee naar huis kon nemen, maakte dit mogelijk”.

Eindpresentatie Eindpresentatie
Luuk Huisman
Luuk Huisman, Directeur

Wilt u meer weten over het traineeship?

Neem gerust contact met mij op.