Mobilis

Klant:

Mobilis

Zie ook:

www.mobilis.nl

Omschrijving:

Om te leren werken met Revit hebben de medewerkers van Mobilis diverse maatwerk leertrajecten bij Cadix gevolgd.

Deel deze pagina:

Steeds meer bedrijven maken gebruik van Revit, en zo ook Mobilis. Jeffrey van Tol, werkzaam als BIM engineer binnen de ontwerpafdeling van Mobilis, is net als veel modelleurs enthousiast over de capaciteiten van Revit.

Mobilis biedt integrale en duurzame infrastructurele oplossingen voor verkeer, industrie en water. Of dat nu wegen, bruggen, tunnels, viaducten, ecoducten, stations of energiecentrales zijn. Zo heeft Mobilis meegebouwd aan Rotterdam Centraal Station, de Sluiskiltunnel en de spoorzone bij het Centraal Station in Delft. Mobilis is onderdeel van TBI, een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt.

Diverse maatwerk leertrajecten

De elf modelleurs van Mobilis werken nu zo’n twee jaar met Revit. Om te leren werken met het 3D modelleer pakket hebben zij diverse maatwerk leertrajecten bij Cadix gevolgd. Hier hebben zij leren werken met Revit, Revit Structure en Navisworks. Cadix is een organisatie die CAD dienstverlening biedt door middel van training, oplossingen en detachering. Jeffrey vertelt dat momenteel nog niet alle projecten in Revit worden ontworpen, maar het doel is wel om dit jaar nog volledig over te gaan. “Een aantal lopende projecten worden nu nog in 2D AutoCAD uitgewerkt”. Overstappen naar Revit gaat niet zomaar vertelt hij, maar hij verwacht dat zij straks voldoende capaciteit hebben om volledig in Revit te gaan werken. “Wij hebben het afgelopen jaar veel geleerd en geprobeerd, waardoor we Revit nu echt kunnen toepassen op onze werken”.

Specifieke vormgeving vraagt om een slimmere werkwijze bij het modelleren van de constructie

Jeffrey van Tol, BIM engineer

Civiele constructies

Jeffrey vertelt dat het softwareprogramma Revit eigenlijk is geschreven voor de bouwsector. Toch wordt Revit tegenwoordig ook veel gebruikt voor modelleerwerk in de civiele bouw. Volgens Jeffrey werken bijna alle grote aannemers met Revit. Het programma biedt dan ook veel meer mogelijkheden voor het vastleggen van objectinformatie dan traditioneel AutoCAD. “Het gebruik van Revit bij het modelleren van civiele constructies vraagt alleen wel wat van de creativiteit van onze modelleurs. Veel standaard commando’s of family categorieën zijn namelijk niet altijd even goed bruikbaar als bij het modelleren van bouwkundige constructies. Dit heeft onder andere te maken met de complexere vormgeving van de civiele constructies. Daarbij moeten we ook zelf onze bibliotheek elementen ontwikkelen. Het softwareprogramma heeft zich de afgelopen jaren wel ontwikkelt, en wordt daarmee steeds veelzijdiger”.

Uitdagende vormgeving

Complexe projecten modelleren is voor Mobilis geen probleem. Momenteel werken zij in opdracht van de Provincie Noord-Holland aan een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. Het HOV viaduct aan de oostzijde van Schiphol voorziet een busbaanverbinding van een ongelijkvloerse kruising. Het viaduct wordt momenteel in het Definitief Ontwerp volledig in Revit uitgewerkt. “Dit is modelleer technisch een uitdagend project”, vertelt Jeffrey. Het viaduct heeft namelijk een interessante vormgeving. “Het viaduct kenmerkt zich door de dubbel gekromde vormgeving, afkomstig uit het wegontwerp. In het horizontale alignement zit een S-vormig verloop en daardoor ook een verkantingsovergang. In het verticale alignement zit een topboog. Deze vormgevingsaspecten zijn terug te zien in de onderdelen waaruit het viaduct is opgebouwd.” Jeffrey geeft aan dat deze specifieke vormgeving vraagt om een slimmere werkwijze bij het modelleren van de constructie in Revit.

Revit met Civil 3D

Naast Revit maakt Mobilis ook veelvuldig gebruik van AutoCAD Civil 3D voor het uitzetten van de geometrie. “Met alleen Revit komen wij er niet, maar in combinatie met Civil 3D kunnen we eigenlijk alle viaducten efficiënt modelleren”. Binnen Civil 3D wordt de alignement georiënteerde geometrie uitgezet met behulp van de Subassembly Composer en corridor solids. “De geometrie afkomstig uit Civil 3D kunnen wij vervolgens gebruiken bij de toepassing van zogenaamde Adaptive Components in Revit”.

Met behulp van deze componenten worden er elementen gekoppeld aan de geometrische lijnen. Revit voorziet bij deze werkwijze in het toevoegen van objectinformatie aan verschillende onderdelen van het viaduct. Civil 3D zorgt in dit proces voor de vertaling naar de specifieke vormgeving afkomstig uit het wegontwerp. “Met deze werkwijze worden verschillende objecten uitgezet zoals de: verharding, schampkanten, dekken, druklagen, bermbeveiligingsvoorzieningen, veiligheidsschermen, randelementen, voorzetwanden en keerwanden”, vertelt Jeffrey. 

Genereren van tekenwerk en het bepalen van hoeveelheden

Het Definitief Ontwerp model van het HOV viaduct wordt onder andere gebruikt voor het genereren van tekenwerk en het bepalen van hoeveelheden. Uiteindelijk wordt het model in het Uitvoeringsontwerp verder uitgewerkt en aangepast. Het 3D model is zodanig opgesteld, dat deze kan worden gebruikt door de werkvoorbereiding en uitvoering. De wijze van modelleren is van invloed op de bruikbaarheid van het model voor het genereren van de benodigde informatie.

BIM is een toegevoegde waarde

Momenteel zet de bouwsector grote stappen op het gebied van integraal samenwerken met behulp van “BIM”. Het biedt vele voordelen voor alle partijen binnen het bouwproces en een toekomst zonder BIM bestaat dan ook niet. Mobilis ziet de toepassing van 3D ontwerp en BIM dan ook als een toegevoegde waarde voor de projecten. Zo zorgt het bijvoorbeeld voor een betere overdracht van informatie tussen initiatief-, ontwerp-, bouw- en gebruiksfasen van een project. Daarnaast maakt het complexe aansluitingen inzichtelijk en geeft het inzicht in de afstemming van raakvlakken tussen verschillende disciplines. Ook biedt het ondersteuning bij het visualiseren van bouwfaseringen en de uitvoeringsplanning.

*De visualisatie boven aan de pagina (header) is gemaakt door Architectenbureau wUrck. 

Subassembly composer in Civil 3D Subassembly composer in Civil 3D
Parameters in Revit Parameters in Revit
Luuk Huisman
Luuk Huisman, Directeur

Ook werken met Revit?