Cursusinformatie

De cursus, waarbij gewerkt wordt met Solibri Site, geeft de uitvoerder inzicht in het werken met 3D modellen. Niet om ze te maken, maar wel om modellen te lezen en te gebruiken.

Voor wie is deze cursus Solibri Site bedoeld?

De cursus is bedoeld voor uitvoerders die willen gaan werken met Solibri Site.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen?

Deze Solibri cursus geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt daarnaast de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken van een uittrekstaat, begroting, planning en meer. 

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

  • Classificaties te maken.
  • Onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
  • Het model ‘in te kleuren’.
  • Rekenen met Classificaties. 
  • Templates te maken voor uittrekstaten (ITO’s).
  • Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
  • Templates te maken voor de Excel rapporten.
  • Uittrekstaten van Solibri naar Excel te exporteren met behulp van de templates.
  • ‘Slimme’ uittrekstaten te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze Solibri Site cursus?

Om deze cursus te kunnen volgen moet u de cursus Solibri Anywhere hebben gevolgd of kennis hebben op het niveau van deze cursus. 

Cursusmateriaal en faciliteiten

U ontvangt tijdens de training een digitale handleiding met werkinstructies. Tijdens de cursus wordt er gewerkt met praktische oefenmodellen.

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Vervolgcursussen

Inschrijven cursus