Cursusinformatie

Deze cursus, waarbij gewerkt wordt met de Solibri Model Office (voorheen Model Checker), geeft de calculator inzicht in het werken met 3D modellen. Niet om ze zelf te maken, maar wel om modellen te lezen en gebruiken.

Voor wie is deze BIM Calculator cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders die willen gaan werken met Solibri Model Checker.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen?   

Deze Solibri Office cursus geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt daarnaast de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken van een uittrekstaat, begroting, planning en meer.  

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

 • Een 3D IFC model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties.
 • Een 3D gebouwmodel ‘uit te lezen’.
 • Het model ‘in te kleuren’.
 • Classificaties te maken.
 • Onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
 • De gewenste groep onderdelen te selecteren met behulp van filters.
 • Rekenen met Classificaties.
 • Templates te maken voor uittrekstaten (ITO’s).
 • Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
 • Templates te maken voor de Excel rapporten.
 • Uittrekstaten van Solibri naar Excel te exporteren met behulp van de templates.
 • ‘Slimme’ uittrekstaten te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM Calculator cursus?

Om deze cursus te kunnen volgen moet u de cursus Solibri Anywhere hebben gevolgd of kennis hebben op het niveau van deze cursus. Tevens wordt verwacht dat u algemene bouwkundige kennis en affiniteit met calculeren heeft. Ook is het belangrijk om te kunnen werken met Excel.

Cursusmateriaal en faciliteiten

U ontvangt tijdens de training een digitale handleiding met werkinstructies. Tijdens de cursus wordt er gewerkt met praktische oefenmodellen.

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Inschrijven cursus