Cursusinformatie

Deze cursus, waarbij gewerkt wordt in Revit, geeft u inzicht in het werken met 3D modellen.

Voor wie is deze BIM Calculator cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders die werken met Revit.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door de BIM Calculator cursus te volgen?   

Deze training geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. U leert de modellen lezen, gebruiken en zo nodig bewerken. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken een uittrekstaat, begroting, planning en meer.

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

Tijdens deze cursus leert u:

  • Een 3D Revit model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties.
  • Een 3D gebouwmodel “uit te lezen”.
  • Classificaties maken.
  • De onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
  • De onderdelen opstellen en andere formules toevoegen.
  • Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
  • Uittrekstaten van Revit naar Excel te exporteren.
  • Uittrekstaten ”slim” te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM Calculator cursus?

Basiskennis van Revit op het niveau van de basiscursus is voor deze cursus vereist. Tevens wordt verwacht dat u algemene bouwkundige kennis en affiniteit met calculeren heeft. Ook is het belangrijk om te kunnen werken met Excel.

Faciliteiten

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Inschrijven cursus