Publicatiedatum: 12 oktober 2022
|
Auteur: Bert van der Hoeven

In het kort komt BIM er op neer dat alle objecten van een gebouw of installatie, zowel de geometrie als wel de data, in één model worden samengevoegd. Als alle disciplines binnen een bouwproject de benodigde objecten van het gebouw aanleveren volgens de BIM afspraken dan is het mogelijk om het geheel in 3D te bekijken en te beoordelen. Hierdoor kan er een beter ontwerp worden gemaakt en kunnen fouten worden voorkomen.

Met speciale software zoals Solibri, is het mogelijk om automatisch op zoek te gaan naar eventuele fouten in het BIM. Door deze fouten in het model al op te lossen kunnen fouten tijdens de uitvoering voorkomen worden. Het uitgangspunt van BIM is dan ook éérst virtueel bouwen, en dan pas echt! Solibri is zéér geschikte software voor meer controle en betere samenwerking tijdens het BIM-proces. Maar welke Solibri versie gebruik je voor welke fase in het BIM?

Solibri versies; ieder met eigen kracht en mogelijkheden

Solibri is een zeer krachtig programma voor het samenvoegen van modellen tot een BIM. Solibri kan automatisch op zoek gaan naar fouten volgens vooraf gedefinieerde regels. De gevonden problemen, die issues worden genoemd binnen Solibri, moeten gecommuniceerd worden met alle betrokken disciplines (zoals de installateur, architect, constructeur of leverancier) . Solibri heeft hiervoor handige werkmethodieken. BIM kan daarbij ook zeer goed gebruikt worden op de bouwplaats. Hiermee krijgen de uitvoerende- en controlerende partijen inzicht in het model. Maar ook kan het BIM gebruikt worden om maten op te nemen en hoeveelheden te bepalen. Ook hiervoor biedt Solibri software een uitkomst.

Solibri is beschikbaar in drie varianten: Solibri Office, Solibri Anywhere en Solibri Site. Iedere versie heeft haar eigen kracht en mogelijkheden.

Tip: Als alle objecten aan het BIM toegevoegd zijn is het ook mogelijk om de volgorde van uitvoering in beeld te brengen, om zodoende fouten in de bouwvolgorde te voorkomen. Er is hiervoor specialistische software nodig, zoals Navisworks Manage.

Solibri Office

Visuele en automatische controle van BIM

Solibri Office is de variant van Solibri die zeer geschikt is voor alle voorbereidende partijen en aannemers van bouwwerken of installaties. Met Solibri Office kan het volgende:

 • Modellen van alle disciplines samenvoegen in een BIM waardoor het complete model vanuit alle posities te bekijken is.
 • Automatische controle uitvoeren met Clash Rules, waardoor onderdelen gecontroleerd worden die (bijna) niet gezien kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een leiding die voor de deur langs loopt. Clash Rules zijn standaard aanwezig binnen Solibri Office, maar kunnen ook aangepast worden naar eigen behoefte. Je kunt dan precies controleren wat jij wilt!
 • Gevonden problemen die opgelost moeten worden, kunnen omgezet worden naar een lijst met issues.
 • Een issue kan worden toegekend aan de discipline die de issue dient op te lossen.
 • Van alle objecten in het BIM kunnen hoeveelheden worden bepaald, wat handig is voor de calculatie-afdeling.
Solibri Office

Solibri Anywhere

Communicatie over de issues

De gevonden problemen (issues) moeten ook beoordeeld worden. Echter hoeft iedere partij hiervoor niet te beschikken over Solibri Office. Solibri Anywhere kan hier namelijk voor worden ingezet en is volledig gratis! Met deze versie van Solibri kan het volgende:

 • Het volledig BIM, aangemaakt met Solibri Office, openen en in zien.
 • Digitaal reageren op de issues in het BIM.
 • Het aanmaken van eigen issues.
Solibri Anywhere

Solibri Site

Ondersteunen van de bouwuitvoering

Als een BIM gereed is voor de bouwuitvoering is het noodzakelijk dat het ook op de bouwplaats aanwezig is. In het BIM liggen namelijk alle afspraken vast die tijdens het voorbereidingstraject zijn gemaakt. Het BIM moet nu vertaald worden naar een echt bouwwerk. Voor deze fase is Solibri Site heel geschikt. Met deze versie van Solibri kan het volgende:

 • Het BIM bekijken in 3D en objecteigenschappen uitlezen.
 • Bij twijfel over een gekozen bouwoplossing is het mogelijk de geschiedenis van de tot stand gekomen oplossing te bekijken. En hiermee kan twijfel worden weggenomen.
 • Het model is van alle kanten te bekijken, ook inwendig door middel van doorsnedes. Het BIM model vervangt als het ware de papieren tekening.
 • Het meten van afstanden in het model.
 • Exacte hoeveelheden uitlezen voor het bestellen van materialen.
Solibri Site

Solibri zéér geschikt; Van ontwerp tot uitvoering!

Met Solibri beschikken al betrokken partijen, op elk moment in het (bouw)proces, over juiste gegevens van het project. Van ontwerp tot en met de uitvoering is Solibri een goede keuze!

Meer weten over Solibri? Neem dan gerust contact met één van onze Solibri experts op via 088 2600 800 of volg één van onze Solibri cursussen

Rutmer Visser
Rutmer Visser, Salesmanager

Meer weten over Solibri?

Ik help je graag verder!