Wetterskip Fryslân

Klant:

Wetterskip Fryslân

Zie ook:

Omschrijving:

Cadix heeft individuele opleidingstrajecten opgesteld voor de medewerkers van het waterschap en begeleidt ze in het werken met AutoCAD, Civil 3D, Revit, Inventor, BIM Docs en de tekenstandaard NLCS.

Deel deze pagina:

Wetterskip Fryslân draagt zorg voor alle dijken in en om de provincie en is daarnaast verantwoordelijk voor het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater in Friesland en een deel van Groningen. Voorheen werden alle gemalen, vispassages, kades en andere bouwwerken van het waterschap ontworpen in 2D. Interne afdelingen civiel, bouw en werktuigbouwkundig, constructeur en aannemer: ieder werkte vaak met zijn eigen bestanden en op zijn eigen manier. Daarmee ging naderhand veel tijd verloren aan afstemmen en op elkaar aanpassen van de plannen.

In voorjaar 2022 werd daarom het project WF3D gelanceerd, om helder te krijgen wat het waterschap precies met ontwerpen in 3D kan en zou willen bereiken. Men benaderde Cadix en extern ingenieursbureau Tauw om de benodigde deskundigheid hiervoor in huis te halen. In het afgelopen jaar is er onder begeleiding van deze kennispartners gewerkt aan een beleidsmatige visie op ontwerpen in 3D. Op basis van interviews, assessments en sparringsessies werd het vraagstuk omgezet naar concrete doelstellingen. Aansluitend startte Cadix met het opleiden van de medewerkers van de verschillende afdelingen en werd er samengewerkt aan een proefproject.

Maatwerktraject

De medewerkers van het Wetterskip hadden allen een relevante technische achtergrond. Het kennis- en toepassingsniveau van de bestaande programma’s en inzicht in werkwijzen liep echter nogal uiteen.

Gezien de verschillende werkvelden, de verschillende softwarepakketten en het verschil in gebruiksniveau was een traject op maat hier essentieel!

  • Het totale opleidingsprogramma bestond afgelopen jaar uit klassikale vaardigheidstrainingen, individuele maatwerk modules, het uitwerken van een overkoepelende casus, een deel zelfstudie en het bespreken van de opdrachten en voortgang in virtual classroom sessies met de ervaren productspecialisten van Cadix. Tijdens de opleiding werden theorie en praktijk gecombineerd zodat elke medewerker expertise op kon doen in zijn eigen werkveld.

 

  • Dat het Wetterskip nu in 3D ontwerpt is een grote mijlpaal voor de organisatie en een verrijking en professionalisering van het werk. Zo kan een projectteam dat werkt aan de bouw van een nieuw gemaal virtueel een kijkje nemen in en om het gebouw en wordt de functionaliteit eerder zichtbaar. Ook is het een mooi communicatiemiddel. Tijdens bijeenkomsten kunnen omwonenden bijvoorbeeld via een 3D-filmpje zien hoe het gemaal straks in het landschap past en alvast het nieuwe uitzicht ervaren.

Proefprojecten

Het Wetterskip past het werken in 3D nu in eerste instantie toe bij een aantal nieuwe projecten.
Zo zijn er 3D ontwerpen gemaakt van een nog te bouwen gemaal. Het terrein is 3D ingemeten en de gebouwen zijn 3D ingescand. ‘Bij dit project bespreken of controleren we het ontwerp niet meer aan de hand van 2D tekeningen, maar aan de hand van een 3D ontwerp in de cloud (BIM Docs). We kunnen nu als projectteam gezamenlijk, maar ook individueel, virtueel om en door het gemaal lopen’, vertelt projectleider WF3D, Frodo Verberg. ‘In deze ontwikkeling komt zoveel positieve energie vrij, dat inmiddels bij steeds meer projecten ingezet wordt op 3D’.

Voordelen van 3D

‘Met ontwerpen in 3D sluiten we beter aan bij de wereld van de meet- en ingenieursbureaus, aannemers en andere overheden.’ zegt Frodo. Collega Harm Betten, die inhoudelijk de centrale gangmaker is in 3D: ‘In het ontwerpproces wisselen we nu veel makkelijker gegevens met elkaar uit via een voor iedereen toegankelijke BIM-omgeving in de cloud. Dit doen we op een eenduidige, vooraf afgesproken manier.’

En er zijn meer voordelen: ‘Met 3D-ontwerpen in eigen huis zijn we een aantrekkelijker werkgever voor schoolverlaters, die steeds meer met 3D werken. Ook in dat opzicht sluiten we dus beter aan op de toekomst’ zegt Frodo.

Harm vult verder aan; ‘Tel daar nog bij op dat we met behulp van 3D de omwonenden of toekomstige beheerders van een bouwwerk al vroeg in het proces kunnen betrekken bij het project. Zij kunnen door middel van filmpjes of virtual en augmented reality onze ontwerpen, nog voordat ze worden gebouwd, van binnen en buiten beleven’

‘In het ontwerpproces wisselen we nu veel makkelijker gegevens met elkaar uit via een voor iedereen toegankelijke BIM-omgeving in de cloud. Dit doen we op een eenduidige, vooraf afgesproken manier.’

Verder ontwikkelen

Tot slot ziet Frodo kansen voor de verdere ontwikkeling van het assetmanagement. ‘Met behulp van BIM kunnen we allerlei soorten informatie ophangen aan de virtuele weergave van een bouwwerk, het 3D model. Zoals informatie voor beheer en onderhoud over bijvoorbeeld duurzaamheid, materialenpaspoorten of demontage bij einde levensduur'.

'We gaan in de periode hierna het werken met 3D ongetwijfeld nog verder doorvoeren. Het is prettig dat wij ons daarbij verzekerd weten van het advies en de ondersteuning door Cadix. Door het veelvuldige en intensieve contact met de productspecialisten heeft de integratie van het ontwerpen in 3D en BIM echt een vlucht gemaakt'.