BIM implementeren in uw organisatie?

BIM implementatie & -advies

Wilt u BIM toepassen binnen uw bedrijfsprocessen, maar weet u niet goed waar te beginnen? Wij helpen u graag met de implementatie van BIM in projecten en interne processen. Cadix ondersteunt bedrijven en instellingen met het ontwikkelen van kennis en gereedschappen op het gebied van BIM.

Wij benaderen BIM altijd vanuit het perspectief van informatiebeheer en letten daarbij vooral op het verbeteren van de betrouwbaarheid, volledigheid en bereikbaarheid van de gebouwinformatie.

Cadix hoogwaardige expertise ligt op het gebied van het inrichten van BIM processen binnen organisaties. Van de inventarisatiefase, waarin we doelstellingen, mensen en middelen onderzoeken, tot en met de standaardisatie en opleiding. Ook voor de support en tijdelijke ondersteuning tijdens de uitvoering van uw eerste BIM-projecten helpen wij u graag.

Wat is BIM?

Wat is BIM?

Hoe kan Cadix u helpen met BIM?

BIM implementatieplan

Als uw organisatie met BIM wil beginnen, dan is de eerste stap samen met ons te bepalen waar uw prioriteiten liggen ten aanzien van BIM. De aanschaf van hard- en software komt op een later moment; dit kost weinig tijd. De belangrijke aandachtspunten voor een BIM implementatieplan zijn:

  • Hoe ver is uw organisatie met BIM?
  • Wat wilt u met BIM?
    • Wat is uw visie op BIM, Lean en Ketensamenwerking?
    • Wat is uw doel?
    • Wat is uw strategie?
  • Wat wilt u op korte termijn bereiken?

BIM implementeren

Werken met BIM brengt een aantal (onverwachte) veranderingen teweeg in uw eigen processen. Bij veel bedrijven ontbreekt de specifieke kennis en ervaring om die veranderingen soepel te implementeren. Cadix adviseert en ondersteunt u op maat om de implementatie van BIM tot een succes te maken. Dat doen we door de betrokken medewerkers actief te begeleiden in het werken met BIM. Verder ondersteunen wij bij de keuze en het gebruik van de benodigde software en inrichten van de verschillende systemen.

Ook verzorgt Cadix begeleiding en ondersteuning bij de uitwerking van het BIM programma in concrete werkmethodes. Denk hierbij aan de ontwikkeling van standaard projectdocumenten zoals templates, standaard modelcontroles, bibliotheken en uitwisselprotocollen.

Opleidingen

Cadix kan op diverse bedrijfsniveaus voorzien in de benodigde training en opleiding voor een succesvolle implementatie van BIM. Op basis van onze praktijkkennis, opgedaan in BIM-projecten, zijn er opleidingen ontwikkeld. Deze opleidingen geven inzicht in de theorie en praktijk van werken met BIM. Voor elk niveau is een passende opleiding. Naast standaardopleidingen bieden we ook maatwerktrajecten.