Belastingvoordeel | CAD cursussen

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel

De overheid vindt dat beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening. Daarom geeft de overheid belastingvoordeel voor werkgevers en particulieren. 

Belastingvoordeel voor werkgevers

Naast dat de overheid vindt dat scholing leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening, motiveert scholing en houdt het de kennis binnen het bedrijf. Daarom geeft de overheid belastingvoordeel Verhoging Opleidingsniveau voor werkgevers. Werkgever kunnen gebruik maken van de fiscale Regeling WVA-onderwijs.  

Op deze website vindt u een overzicht van alle subsidies en regelingen voor werkgevers bij het aannemen van een werknemer of stagiaire. Ook vindt u hier informatie voor scholing van personeel.  Werkgevers kunnen namelijk personeel, die een opleiding wil volgen, tegemoet komen bijvoorbeeld door de opleiding te betalen of door betaald verlof te geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via de CAO afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. 

Heeft uw bedrijf binnen 4 maanden ten minste 500 personen moeten ontslaan? Of zijn er in uw sector in 1 of 2 aangrenzende provincies de laatste 9 maanden 500 onstlagen gevallen? Dan kunt u in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds. Op deze manier helpt u uw ontslagen medewerkers, door scholing of ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Kijk hier voor meer informatie. 

'Ondersteun uw ontslagen medewerkers'

Belastingvoordeel voor particulieren

U kunt gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. Het doel van de afdrachtvermindering is het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek voor werknemers. Voor meer informatie kijkt u op www.belastingdienst.nl