Cursus Solibri Model Viewer | Cadix

Solibri Model Viewer Solibri Model Viewer Inschrijven

Veel informatie over gebouwen wordt beschikbaar gesteld in de vorm van 3D modellen. Met Solibri Model Viewer krijgt u inzicht in een model en kunt u de resultaten van modelchecking  bekijken. De 3D-views kunt u daarbij voorzien van commentaar en delen met anderen. Zo krijgen ontwerpteams, opdrachtgevers en toekomstige gebruikers van het gebouw snel een goed beeld van de ontwerpkeuzes.

Na het volgen van de Solibri Model Viewer cursus bent u in staat om met Solibri 3D modellen in te zien en te begrijpen.

Let op: Voor het opsporen en rapporteren van clashes wordt Solibri Model Checker gebruikt. Om hiermee te leren werken volgt u de cursus Solibri Model Checker voor BIM Coördinators of Solibri Model Checker voor BIM Calculators.

Voor wie is de Solibri Model Viewer cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die inzicht willen krijgen in het 3D model en daarbij gebruik gaan maken van Solibri Model Viewer.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen?

Na afloop van de Solibri Model Viewer cursus kunt u:

 • 3D modellen lezen.
 • Navigeren in het model.
 • Doorsnedes maken en verplaatsen.
 • Informatie van een object in het model vinden en lezen.
 • Meten in het model en de metingen opslaan in een view.
 • Annotaties toevoegen en de annotaties opslaan in een view.
 • Clashes in het model inzien en voorzien van commentaar

Welke onderwerpen worden er tijdens de cursus behandeld?

Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het openen van een IFC model en een Solibri BIM model.
 • Navigeren in het model: bekijken per verdieping, per eigenaar, per IFC entiteit et cetera.
 • Navigeren door het model aan de hand van navigatiemap.
 • Doorsnedes maken en verplaatsen.
 • Maken van selecties en deze zichtbaar maken.
 • De basis instellingen van Solibri op eigen gebruik afstemmen.
 • Annotaties maken en opslaan in een view.
 • Meten in het model.
 • Lezen van de elementeigenschappen.
 • Lezen van de clashes in een Solibri Model Checker bestand.
 • Hoeveelheden lezen in een Solibri Model Checker bestand.

Welke voorkennis heeft u nodig?

Voor het volgen van deze cursus is geen voorkennis vereist.

Cursusmaterialen en faciliteiten

Tijdens de Solibri basiscursus ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal.

Voor de Solibri Model Viewer trainingen beschikt Cadix in heel Nederland over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie en thee. Ook wordt u een lunch aangeboden.

Vervolgcursussen