Cursus Revit Shared Coördinates | Locaties door héél Nederland

Revit Shared Coordinates Revit Shared Coordinates

Bij de uitwisseling van data uit verschillende softwarepakketten is het 0-punt cruciaal. In de praktijk gaat dit vaak fout, omdat Revit één 0-punt en twee origin points heeft. Die punten dienen goed ingesteld te worden anders gaat de uitwisseling en afstemming van modellen met andere (vooral niet Autodesk) software mis.

Tijdens de cursus Revit Shared Coordinates leert u 'Shared Coördinaties' op de juiste wijze toe te passen. Tevens leert u coördinaten te delen met anderen en hoe u coördinaten van anderen kunt overnemen in uw eigen model.

Voor wie deze cursus bedoeld?

De Revit Shared Coordinates cursus is bedoeld voor de gebruiker die in het BIM traject te maken heeft met het uitwisselen van modellen middels IFC.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze Revit cursus te volgen?

Tijdens de cursus wordt gekeken naar de uitwisseling tussen verschillende Revit bestanden die afkomstig zijn van verschillende bedrijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende gebouwen, die ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden binnen een bepaalde omgeving. Na afloop van de cursus kunt u 'Shared Coördinaties' op de juiste wijze toe passen, coördinaten delen met anderen en weet u hoe u coördinaten van anderen kunt overnemen in uw eigen model.

Welke onderwerpen worden er tijdens de cursus behandeld?

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Coördinatie model/uitwisselingsmodel.
  • Shared Coördinates.
  • Coördinaten overnemen of delen.
  • Project op verschillende kavels plaatsen.
  • Origin, Project Base Point en Survey Point.
  • Relatieve coördinaten en peilmaten.
  • Rd coördinaten en NAP maten.

Welke voorkennis heeft u nodig voor deze cursus?

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is kennis op het niveau van de Revit Basiscursus vereist.

Faciliteiten

Voor de Revit cursussen beschikt Cadix in heel Nederland over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes. Tijdens de cursus kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt u een lunch aangeboden.