Cursus Dynamo volgen? | Locaties door héél Nederland

Dynamo Dynamo

Autodesk Dynamo is een visuele programmeeromgeving voor Autodesk Revit, waarmee uiteenlopende taken uitgevoerd kunnen worden. Zo manipuleert u gegevens, genereert u geometrie, automatiseert u processen en legt u verbindingen tussen verschillende applicaties. De eenvoudige, visuele structuur van de programmeeromgeving maakt het voor iedereen mogelijk om eigen ideeën in een script te vangen. Dit draagt bij aan een sneller en beter ontwerpproces.

Dynamo wordt bij een standaard installatie automatisch naast Revit geïnstalleerd.

Wat leert u tijdens de Dynamo cursus?

Tijdens de tweedaagse Dynamo cursus leert u scripts te maken voor het creëren, manipuleren en beheren van Revit objecten.

Welke onderwerpen worden er tijdens deze training behandeld?

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training Dynamo:

 • Introductie Dynamo
 • User Interface
 • Basisprincipes van Dynamo:
  - Nodes
  - Syntax
  - Koppelingen
 • Geometrie in Dynamo:
  - Omschrijven van punten, lijnen et cetera
  - Opzetten van Solid sopbasis van punten en lijnen
 • Lijsten in Dynamo:
  - Opvragen van gegevens
  - Bewerkingen op data toepassen
  - Scheiden van de gegevens aan de hand van Criteria
  - Samenvoegen, filteren, combineren en vervangen van lijsten
 • Modelleren met Dynamo:
  - Verplaatsen van primitieven
  - Roteren van primitieven
 • Gebruik en toepassing data in Dynamo:
  - Inventariseren van het model
  - Bewerken van aanwezige data
  - Koppeling met Excel
  - Kopiëren van data
  - Resultaat van formules in parameters stoppen
 • Sheets maken met views en stramienen creëren
 • Programmeren met behulp van Dynamo
 • Analyseren van Revit data, ruimtes en clash controle
 • Exporteren en importeren van data in combinatie met Excel
 • Families: toevoegen en wijzigen van parameter data

Welke voorkennis is nodig?

Om succesvol aan de cursus te kunnen deel te nemen is kennis van Revit een vereiste.

Cursusmateriaal en faciliteiten

Elke cursist(e) ontvangt na het volgen van de training een officieel Autodesk certificaat.

Voor de Dynamo cursus beschikt Cadix in heel Nederland over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes. Tijdens de training maakt u onbeperkt gebruik van koffie, thee en ijswater. Ook wordt u een lunch aangeboden.