Cursus BIM Management | Locaties door héél Nederland

BIM Management 1 BIM Management 1 Inschrijven

Een BIM Manager hoort op de hoogte te zijn van het BIM concept. Na het volgen van onze BIM Management cursus bent u in staat om voor uw eigen organisatie de BIM-doelen te benoemen en deze te vertalen in randvoorwaarden (en eisen) voor de interne- en externe organisaties. Ook leert u deze doelen te bewaken en de implementatie van BIM aan te sturen.

De BIM Manager richt zich vooral op de beleidsmatige zaken en implementatievraagstukken op het niveau van de staande organisatie. Deze BIM Management cursus verstrekt inzicht en geeft uitleg over de diverse mogelijkheden die BIM biedt. U krijgt de juiste kennis van het BIM proces, gedoceerd voor uw rol als BIM Manager. U ervaart daarbij de kansen die deze nieuwe manier van werken met zich mee brengt. De training is gericht op de beantwoording van de (beleids)vragen over de implementatie van BIM op het niveau van het bedrijf.

Voor wie is deze BIM cursus bedoeld?

Deze training is gericht op aankomende of reeds gestarte BIM Managers, maar is ook zeer geschikt voor gebruikers en projectmanagers die zich willen onderscheiden als BIM Manager in de markt.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door de BIM Management cursus te volgen?

U ontwikkelt een helikopterview van het BIM landschap. U bent in staat het BIM proces in hoofdlijnen te omschrijven en u bent zich bewust van de (on)mogelijkheden. U maakt weloverwogen keuzes omtrent de aanschaf van hard- en software, opleidingen en de aanpassingen aan de IT infrastructuur die nodig zijn voor de implementatie van BIM. U bent daarnaast in staat om de BIM regisseurs (projectleiders) te ondersteunen in de BIM aspecten van hun taak. Ook krijgt u een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners en de mogelijkheden van de Clash Controle.

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?

In hoofdlijn worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Informatie techniek in het BIM proces.
  • De do’s and don’ts van het BIM proces.
  • De contractvorming in het bouwproces.
  • De veranderingen in de functies in het bouwproces.
  • De kenmerken van specifieke BIMtools.
  • De organisatorische component van BIM.
  • Het belang van een echte oplevering van het virtuele gebouw.
  • De BIM tools per functie.
  • Het belang van een goede IT infrastructuur, ook voor communicatie met de ketenpartners.

De onderwerpen worden vanuit het theoretisch kader behandeld. U krijgt daarbij diverse praktische tips en adviezen aangereikt als het gaat om de implementatie van BIM in uw eigen organisatie

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM cursus?        

Kennis op het niveau van de BIM Basistraining is vereist. Ook is het belangrijk affiniteit met de bouwbranche op beheerniveau te hebben.

De training is volledig software onafhankelijk, er is dan ook geen inhoudelijke kennis nodig van een BIM-software pakket.

Cursusmateriaal en faciliteiten

Tijdens de training ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal, inclusief praktische oefeningen.

Voor de BIM trainingen beschikt Cadix over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

*Onze BIM trainingen worden verzorgd in samenwerking met het BIM Instituut.

Vervolgcursussen