Cursus AutoCAD voor bestekschrijvers

AutoCAD voor Bestekschrijvers AutoCAD voor Bestekschrijvers

De training AutoCAD voor Bestekschrijvers is gericht op de bestekschrijver die naast het opstellen van complete bestekken, ook zelf impressie tekeningen in AutoCAD willen maken.

De cursus wordt gegeven in de laatste versie van AutoCAD. Heeft u een oudere versie van AutoCAD? In overleg kan de cursus ook worden verzorgd voor oudere versies.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze cursus te volgen?

In deze tweedaagse AutoCAD cursus leert u werken met de belangrijkste functies van AutoCAD voor het maken van impressie tekeningen. Er wordt gestart met het uitleggen en oefenen van de basisprincipes van AutoCAD en met het aanleren van de basistechnieken. Met deze vaardigheden kunnen er impressie tekeningen gemaakt worden. Alleen de meest essentiële commando's en functies worden in deze tweedaagse training behandeld.

Welke onderwerpen worden er tijdens deze cursus behandeld?

Tijdens de training leert u AutoCAD gebruiken voor het maken van tekeningen, navigeren binnen tekeningen en de belangrijkste basistekencommando's begrijpen en gebruiken. Verder leert u teksten en opmerkingen plaatsen in de tekening en maatvoering toe te passen.

Welke voorkennis heeft u nodig voor de training AutoCAD voor Bestekschrijvers

Voor deelname aan deze training is geen kennis van AutoCAD vereist. Wel wordt aanbevolen dat u beschikt over enige algemene kennis en ervaring van Windows.

Cursusmateriaal en faciliteiten

Op de eerste cursusdag ontvangt u Nederlandstalig instructiemateriaal, inclusief praktische oefeningen. Ook bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een CAD licentie, die u op uw eigen computer kunt installeren.

Voor de AutoCAD trainingen beschikt Cadix in heel Nederland over goed ingerichte trainingslocaties. Tijdens de training maakt u onbeperkt gebruik van koffie, thee, frisdrank en ijswater. 

Vervolgcursussen