AutoCAD Certified Professional examen | Autodesk

AutoCAD Certified Professional examen AutoCAD Certified Professional examen Inschrijven

Behaal uw AutoCAD Certified Professional examen

Met het Certified Professional examen wordt uw kennis en vaardigheid met het werken met AutoCAD getoetst. Om het examen succesvol af te kunnen sluiten dient u minimaal 400 uur praktijkervaring te hebben opgedaan en een AutoCAD Basiscursus en een AutoCAD Vervolgcursus afgerond te hebben. Wanneer u vergelijkbare praktijkervaring heeft, is het volgen van die cursussen niet nodig.

Hoe ziet het Certified Professional examen eruit?

Het examen duurt ongeveer twee/drie uur en bevat 35 engelstalige opdrachten, die met de software uitgevoerd moeten worden. Het zijn zowel open vragen, die gesteld worden aan de hand van een tekenopdracht, als multiple choice vragen. De vragen van het examen zijn onder verdeeld in hoofdgroepen. Deze onderwerpen vind je terug in de examen roadmap. Deze ontvangt u van te voren van ons.

Na het behalen van Professional examen bent u gecertificeerd als Autodesk Certified Professional. Hiermee toont u aan dat u over professionele kennis beschikt ten aanzien van het werken met AutoCAD.

Examentraining

Deelnemers die een examenvoorbereidingstraining hebben gevolgd slagen veel makkelijker voor hun Autodesk-certificering. In de afgelopen jaren waren meer dan 85% van de deelnemers van de examentraining in staat om in één keer te slagen, in vergelijking met deelnemers die geen examentraining hebben gevolg.

Tijdens de examen voorbereiding krijgt u informatie over het examen en wordt er een proefexamen gemaakt. De resultaten van het proefexamen worden na afloop besproken. In de ochtend vindt de examenvoorbereiding plaats. Na de lunch kunt u deelnemen aan het examen.

Certificering is waardevol

Met de Autodesk certificering toont u aan dat u over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om de Autodesk software optimaal te gebruiken. De certificering is een waardevol ‘instrument’ voor zowel werkgevers als werknemers.