Algemeen

De volgende aanvraagronde voor het STAP-budget start op maandag 18 september. De voorwaarden voor het STAP budget voor de rondes september en november 2023 worden aangepast ten opzichte van voorgaande aanvraagrondes. Per 2024 stopt de STAP-subsidie geheel.

De informatie hieronder is van toepassing als u uiterlijk 3 juli 2023 STAP-budget heeft aangevraagd voor een van onze cursussen.

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingssubsidie vanuit de Rijksoverheid van maximaal € 1.000,- om een opleiding, training of cursus te volgen. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Voor wie is het STAP-budget?

Het STAP-budget is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) én werkzoekenden die zich (verder) willen ontwikkelen, om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de voorwaarden voor het STAP-budget?

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd (het maakt niet uit of u werkt of een uitkering ontvangt).
  • U ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Uw scholing start binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag.
  • Tot en met de aanvraagronde op 3 juli 2023: De training die u wilt volgen is geregistreerd in het scholingsregister van DUO.
    Trainingen van Cadix zijn dit. 
  • Per september 2023 kunt u alleen nog STAP-budget aanvragen voor OCW erkende opleidingen. Dit zijn meerjarige MBO, HBO en Vavo opleidingen.
  • U heeft dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie gekregen.
  • Er is nog budget beschikbaar bij het UWV.

Hoe vaak kan ik het STAP-budget aanvragen?

Het STAP-budget kan één keer per kalenderjaar worden toegekend, voor één cursus. Met een maximum bedrag van € 1000,-. 

Wat zijn mijn verplichtingen als ik STAP-budget toegekend krijg?

Wanneer u STAP-budget toegekend krijgt, moet u er alles aan doen om de scholing af te ronden. Een scholing is (succesvol) afgerond als u een certificaat of diploma heeft behaald of als u meer dan 80% van de scholing heeft bijgewoond. U ontvangt een bewijs van deelname van uw opleider om dit aan te tonen.

Inschrijven / aanvragen

Hoe schrijf ik mij in voor een training met het STAP-budget?

U schrijft zich via onze website in voor een training naar keuze. Bij stap drie van het inschrijfproces geeft u aan dat u gebruik wilt maken van het STAP-budget.

Kan ik mij voor iedere cursus van Cadix inschrijven?

Ja, in principe wel. Máár het is wel belangrijk om een cursus te kiezen die minimaal vier weken én maximaal drie maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak start. 

Hoe kom ik het aan het officiële STAP-aanmeldingsbewijs?

Na het afronden van de inschrijving via de website wordt uw STAP-aanmeldingsbewijs direct per mail naar u toegestuurd.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

U kunt STAP-budget zelf online aanvragen op Mijn STAP-budget. U logt in met DigiD en vult vervolgens het digitale aanvraagformulier in. Daarna upload u uw STAP-aanmeldingsbewijs (als jpg, png of pdf). Voor meer informatie: bekijk deze video.

Hoe vind ik mijn gekozen scholing in het STAP-scholingsregister?

Voor het aanvragen van uw STAP-budget dient u de scholing door te geven aan het UWV (stap drie in het aanvraagportaal). Onze tip: kopieer de gehele titel van de training uit het STAP-aanmeldingsbewijs dat u van ons ontvangen heeft. Plak de titel vervolgens bij het vakje 'Naam scholing' en klik op 'zoek'. 

Mijn cursus is al gestart. Kan ik hiervoor STAP-budget aanvragen?

Nee, helaas. U kunt het STAP-budget alleen aanvragen voor een cursus die ná uw STAP-subsidieaanvraag start (in een bepaalde periode).

Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?

Om de twee maanden start er een nieuw aanvraagtijdvak. Het laatste tijdvak om de subsidie in te zetten voor een cursus van Cadix loopt vanaf 3 juli 2023. Omdat het STAP-budget stopt per 2024 heeft het kabinet besloten om al vanaf september dit jaar alleen nog (veelal meerjarig) OCW aanbod beschikbaar te maken met STAP. Bekijk alle aanvraagperiodes op het STAP-portaal. 
Het STAP-portaal

Hoe kom ik op het STAP-portaal?

Het STAP-portaal is bereikbaar via www.stapuwv.nl/stap/login.

Hoe werkt de wachtrij van het STAP-portaal?

Voor de aanvraag van het STAP-budget wordt er een 'virtuele' wachtrij gebruikt. De wachtrij is bedoeld om de aanvragen zorgvuldig (en eerlijk) af te handelen. Als u vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, ziet u de melding ‘Wachtrij nog niet actief’. Vanaf 10:01 uur wordt uw positie in de wachtrij willekeurig bepaald. Klikt u na 10:01 uur op “Aanvragen STAP-budget” dan wordt uw positie bepaald op volgorde van binnenkomst.

Kosten / Financieel

Is STAP-budget inclusief of exclusief btw?

Het STAP-budget bedraagt 100% van de kosten tot een maximum van 1.000 euro inclusief btw.

Wat als mijn cursus meer kost dan € 1000,- ?

Indien de gekozen training meer kost van € 1000,- inclusief btw, dan wordt het restbedrag met u verrekend. U ontvang hiervan een factuur per mail. 

Wie ontvangt het geld van sudsidie?

Het toegewezen budget wordt rechtstreeks aan ons als opleider, Cadix, betaald. 

Moet ik het bedrag van de cursus zelf voorschieten?

Nee, dit is niet nodig. Het UWV betaalt rechtstreeks aan Cadix. Indien de cursus meer dan € 1000,- kost, dan ontvangt u van het restbedrag nog een factuur. 

Kan het budget ook op?

Ja, dat kan. De subsidie wordt in 2023 verdeeld over vijf tijdsvakken en ieder tijdvak kent een subsidieplafond.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag afgekeurd wordt?

Als uw aanvraag door het UWV afgewezen wordt (bijvoorbeeld omdat het budget voor het betreffende tijdvak op is of omdat uw aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet), dan wordt uw inschrijving voor de cursus automatisch geannuleerd. Wij maken uw boeking pas definitief zodra de aanmelding is goedgekeurd! Aanmeldingen voor een cursus via het STAP-budget zijn dus altijd onder voorbehoud en u heeft hierbij geen financieel risico.

Wilt u alsnog deelnemen aan de cursus op de data van uw eerste keuze, zonder gebruik te maken van de STAP-subsidie, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u. Dit om te voorkomen dat uw tijdelijk gereserveerde plaats vervalt en de cursus inmiddels vol zit met andere deelnemers. 

Het UWV

Wat heeft het UWV met STAP te maken?

Bij UWV denkt u wellicht aan een werkloosheidsuitkering. Maar het UWV gaat ook over de financiële afhandeling van het STAP-budget. Zij betalen het budget aan de opleider.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van het STAP-budget?

Heeft u hulp nodig bij het doen van een online aanvraag? U kunt zonder afspraak terecht bij een UWV kantoor. Zij kunnen u verder helpen. Let op: neem in dit geval wel uw DigiD en STAP-aanmeldingsbewijs (deze ontvang u van ons na het doen van een inschrijving) mee.

 

Harold Kramer
Harold Kramer, Accountmanager

Meer vragen?

Neem gerust contact op met mij!