Vraag uw persoonlijke opleidingsbudget (max. € 2.500,-) aan als u werkt volgens de CAO van de bouw en infra. Het is belangrijk gezond, gemotiveerd en veilig te werken. De Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) helpt u hier tijdig en met regelmaat over na te denken!

Het budget dat ter beschikking is gesteld kan eenmalig ingezet worden voor opleidingskosten die voortvloeien uit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Volg een CAD cursus naar keus bij Cadix en zorg ervoor dat u uzelf verder ontwikkelt en klaar bent voor de toekomst!

Werk veilig, houd plezier en kijk vooruit

Iedere werknemer ontvangt eens in de vier jaar een uitnodiging van de arbodienst voor de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Naast het preventief medisch onderzoek bestaat de DIA uit een adviesgesprek. In dit gesprek gaat de DIA-adviseur in op wat u wilt en kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven. DIA richt zich op drie thema’s: werk veilig, houd plezier en kijk vooruit.

Met het advies van de bedrijfsarts en de uitkomst van het DIA-gesprek stelt u een eigen actieplan samen. Onderdeel hiervan kan zijn: het volgen van een training. Cadix biedt een breed scala aan CAD trainingen, die perfect aan kunnen sluiten bij de uitkomsten van de DIA.

Wilt u ook in aanmerking komen voor dit budget?

Neem dan zo snel mogelijk contact op. In samenwerking met Bouwend Nederland, FNV, CNV, NVB en Volandis zorgen wij ervoor dat uw budget wordt veiliggesteld.

Harold Kramer
Harold Kramer, Accountmanager

Meer weten over dit opleidingsbudget?

Neem gerust contact met mij op!