Maatwerk software

Maatwerk software

Uit onderzoek blijkt dat standaard ontwerppakketten gemiddeld voor maar 70% voldoen aan uw wensen. In eerste instantie lijkt de aanschaf van standaard ontwerpsoftware goedkoper dan maatwerk. Maar het is verstandig om verder te kijken dan alleen de aanschafprijs, want wat wilt u doen met de bedrijfsspecifieke 30%? Bepaalt die niet juist uw concurrentievoordeel?

Door uw CAD-omgeving exact af te stemmen op uw bedrijfsspecifieke wensen, bespaart u veel kosten. Tegelijkertijd verhoogt u de kwaliteit van uw werk. Maatwerk-ontwerpsoftware sluit naadloos aan op uw andere systemen. Het laten ontwikkelen van een maatwerkoplossing levert heel snel rendement op.

Integreren van AutoCAD, Inventor en Revit

'Efficiënter werken dan dit kan eigenlijk niet!'

Veel van onze gerealiseerde maatwerkoplossingen hebben betrekking op het integreren van Inventor, Revit en AutoCAD in het bedrijfsproces. Denk daarbij aan het automatiseren van repeterende tekenwerkzaamheden,  het  uitvoeren van berekeningen op basis van de gegevens in de tekening en het koppelen van ontwerpinformatie aan een ERP systeem.

Onze aanpak

Cadix hecht veel waarde aan een flexibele en klantgerichte aanpak. Daarom passen wij onze werkwijze aan op basis van uw vraagstelling en de aard en grootte van uw opdracht. Wij hanteren een gestructureerde aanpak die bestaat uit verschillende projectfases. Hieronder de vijf verschillende fases. 

'Er werd goed geluisterd naar onze wensen en ideeën. Ik ben zeer tevreden'

Inventarisatiefase

Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we uw vraagstuk in kaart. We bespreken hoe het vraagstuk zal worden aangepakt en we geven aan wat de resultaten zullen zijn.

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase begint met een gedegen onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten worden de huidige en de gewenste situatie tot in detail uitgewerkt.

Uitvoeringsfase

Op basis van de eerste diagnose en het onderzoek stellen we een projectplan voor verbetering. Vervolgens stellen we het uitvoeringsplan op.

Implementatiefase

Aan de hand van het projectplan en het uitvoeringsplan voeren de consultants en trainers de implementatie uit van de adviezen en oplossingen.

Support- en nazorgfase

In deze laatste fase van het traject biedt Cadix ondersteuning en nazorg zodat u optimaal gebruik kunt (blijven) maken van de nieuwe werkwijzen en oplossingen.

Na afloop van elke fase wordt u geïnformeerd over de resultaten. Op deze manier garanderen we dat de maatwerkoplossing voldoet aan uw eisen en verwachtingen.