Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016 › Cadix

Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016

Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016

Met Microsoft Outlook 2016 heeft u de beschikking over mogelijkheden als e-mail, agenda, contactpersonen en bestanden, bedoelt om de verbinding met collega’s en productiviteit binnen het Activiteit Gerelateerd Werken te bevorderen. In het kader van doorontwikkeling worden er in juli, augustus en september 2018 op uw locatie aan de Trompsingel (zaal Napels) in Groningen workshops georganiseerd.

Via dit portaal kunt u zich inschrijven voor de workshop ‘Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016.’

Trainingsprogramma 'Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016'

Tijdens de workshop leert de medewerker gebruik te maken van de (belangrijkste) mogelijkheden van Microsoft Outlook 2016 in een kantooromgeving, geënt op Activiteit Gerelateerd Werken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Outlook Algemeen                                        

 • Instellen van de programmaopties
  • Mail; handtekeningen / gesprekken binnen mail / bezorgopties
  • Agenda; werktijden / feestdagen /  planning assistent
  • Taakinstellingen
  • Zoekopties beheren
 • Instellen afwezigheid assistent; dit ook in combinatie met Skype for Business
 • Afspraken maken over het gebruik van Outlook binnen de organisatie
  • Instellen van categorieën
  • Eenduidig gebruik van gemeenschappelijke mailboxen en agenda's

Agenda gebruiken                         

 • Agenda opties
 • Beschikbaarheid laten zien in combinatie met Skype for Business; waar ben ik en waar zijn mijn collega's
 • Beheer en gebruik van meerdere agenda's
  • Wie mag wat; rollen beschrijven (machtigingen)
  • Gedeelde agenda's instellen gebruiken
  • Agenda groep instellen en gebruiken
  • Beschikbaarheid gebruiken
  • Omgaan met "reistijd"
  • Gedeelde en agendagroepen
 • Vergaderverzoeken zowel "gewone" als Skype for Business vergadering instellen
 • Terugkerende afspraken maken en de dilemma's hierbij en oplossen
 • Geboekte tijd en beschikbare tijd inzichtelijk maken
 • Mail en/of bestanden toevoegen aan afspraken
 • Afspraken archiveren, verwijderen of bewaren?
 • Planningsweergave effectief gebruiken en automatisch plannen
 • Opties blokkeren in de agenda en gemakkelijk terugvinden
 • Gebruik maken van kleuren om afspraakcategorieën aan te geven waaronder thuiswerken en reistijd

E-mail beheren                                    

 • Mail beheren en opruimen en de voordelen hiervan
 • Mailopties gebruiken
  • Bezorgopties - Stemknoppen
 • Gebruik van handtekeningen en deze koppelen aan e-mail accounts
 • Categorieën gebruiken
 • Mail naar Taken
 • Mail opnemen in agenda-afspraken
 • Instellen van regels voor inkomende en uitgaande mail voor het organiseren van de mail
 • Zoeken in mail en bijlagen
 • Gebruik maken van zoekmappen
 • Bijlagen opslaan
 • Mail opslaan

Gebruik maken van taken              

 • Taken maken en uitvoeren om de belasting van tijd in de agenda te beperken
 • Opties gebruiken
 • Verbergen van gecompleteerde taken
 • Groepeer taken in combinatie met prioriteiten
 • Taken toewijzen en opvolgen; samenwerken

Inschrijven

Middels onderstaand inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de workshop 'Activiteit Gerelateerd Werken & Microsoft Outlook 2016'.
Er kunnen maximaal 12 cursisten per training deelnemen. Schrijf u daarom snel in!

Nadat u zichzelf heeft aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail.

De workshop wordt verzorgd op uw locatie aan de Trompsingel 29 (zaal Napels) in Groningen. 
We wensen u alvast een prettige en leerzame training toe!

Selecteer een sessie

 • Persoonlijke gegevens