Vault Collaboration geïmplementeerd bij FIB Industries

Vault Collaboration geïmplementeerd bij FIB Industries

Vault Collaboration geïmplementeerd bij FIB Industries

FIB Industries is in de afgelopen 65 jaar uitgegroeid tot een mondiaal opererend bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen, leveren en monteren van maatwerkproducten van roestvast staal of hooggelegeerde materialen. Lang werd er bij de ontwerpafdeling van het bedrijf gewerkt met AutoCAD, maar daar is verandering in gekomen met de introductie van 3D CAD in de vorm van Inventor.

FIB werd in 1946 opgericht als een gespecialiseerd isolatiebedrijf dat zich richtte op de voedsel- en zuivelsector in Noord-Nederland. Geleidelijk verschoof de aandacht van de onderneming naar de productie van roestvast stalen procesapparatuur voor de (petro)chemie, olie-, gas- en elektriciteitssector, pulp- en papiersector, de zuivel- en voedselverwerkende industrie en de farmaceutische industrie. Momenteel is FIB gevestigd in Leeuwarden en bestaat de hoofdactiviteit van het bedrijf uit het ontwerp en de fabricage van procesapparatuur en drukvaste apparatuur voor klanten uit de hele wereld. Daarnaast heeft FIB zich gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van kelderbierinstallaties.

Vergemakkelijken ontwerpproces met Inventor

FIB heeft zijn eigen technische afdeling die ontwerpen maakt en sterkteberekeningen uitvoert in overeenstemming met de toepasselijke constructievoorschriften. Op de ontwerpkamer werd in het verleden vooral gewerkt met AutoCAD waarbij er nog een aantal routines waren geprogrammeerd die het engineeringproces vereenvoudigden. Daarnaast werd het revisiebeheer met behulp van een aantal routines bijgehouden. Om het ontwerpproces te vergemakkelijken wilde FIB wel overstappen naar 3D CAD in de vorm van Inventor, maar dan wel zodanig dat de revisies ook binnen dat pakket zouden kunnen worden beheerd. Bovendien moesten de revisies herleidbaar zijn. Daarnaast was het de bedoeling dat het mogelijk zou zijn om bestanden te genereren waarmee de werkvoorbereiding zou zijn aan te sturen. Tenslotte moest de workflow lijken op de AutoCAD-workflow waar de medewerkers van FIB Industries aan gewend waren.

Revisie beheer met Vault Collaboration

Voor de begeleiding van het implementatietraject van Inventor werd de hulp ingeschakeld van Cadix, die hiervoor in eerste instantie de processen binnen FIB Industries inventariseerde. Vervolgens werden door de consultants aanbevelingen gedaan, waarbij voor het revisiebeheer Autodesk Vault Collaboration werd aanbevolen. Dit advies werd opgevolgd, waarna zowel Inventor als Vault zijn geïmplementeerd. Vervolgens zijn binnen de Vault de processtappen van FIB Industries opgenomen in de lifecycle-definitie van de software. Zo wordt bij dit bedrijf bijvoorbeeld een pdf aangemaakt voor het archiveren van documenten die een bepaalde status hebben. Daarnaast wordt er een Excel-bestand gegenereerd. Hieruit wordt de revisiestatus gelezen terwijl daar ook de stuklijst in komt te staan die wordt gebruikt bij de werkvoorbereiding en de calculatie. Tot slot wordt er een bestand aangemaakt wat ingelezen wordt in het ERP-pakket, zodat de werkvoorbereiding hier verder mee kan werken.

'Cadix levert passende maatwerkoplossing'

Maatwerk

Omdat de processen zoveel mogelijk moesten aansluiten op de bestaande werkmethodieken, heeft Cadix een maatwerkoplossing geleverd waarmee FIB Industries de werkzaamheden voort kon zetten op een manier die vergelijkbaar was met de AutoCAD-methode. Binnen de engineeringafdeling zijn er bij het in gebruik nemen van Inventor en de Vault weliswaar een aantal wijzigingen in de werkmethodieken doorgevoerd, maar de rest van het bedrijf heeft weinig tot niets gemerkt van de overstap naar Inventor. Voor het vrijgeven van de tekeningen geldt bijvoorbeeld dat het releaseproces wel iets is gewijzigd, maar dat er nog steeds één persoon is die de tekeningen en projecten goedkeurt en aftekent.

Nu de implementatie is afgerond werkt FIB Industries met Inventor en de Vault. Met behulp van een specifiek ontwikkelde routine worden de tekeningen gebundeld en afgetekend. Bij het aftekenen wordt er een PDF gegenereerd, de handtekeningen ter goedkeuring worden op de documenten gezet, de revisiestatus wordt bepaald en de tekening wordt vrijgegeven voor productie. Waarmee er dus een passende maatwerkoplossing is gerealiseerd die aansluit bij de wensen en eisen van FIB Industries.