Projectingenieur uit Syrië bij de Gemeente Harderwijk | Cadix

Civiel projectingenieur gedetacheerd bij de Gemeente Harderwijk

Civiel projectingenieur uit Syrië gedetacheerd bij de Gemeente Harderwijk

Muhammad Lhssein was civiel projectingenieur in Syrië, maar moest vluchten uit zijn land. Hij woont nu anderhalf jaar in Nederland en is door Cadix gedetacheerd bij de Gemeente Harderwijk als CAD tekenaar. Een aantal maanden geleden ontmoette Muhammad Herman Dunnink, Recruiter van Cadix, tijdens het evenement ‘De werkvloer’ in Harderwijk. Muhammad was op zoek naar een baan en Cadix heeft deze voor hem gevonden.

Op zoek naar een ervaren AutoCAD specialist

De Gemeente Harderwijk was vanaf april 2017 op zoek naar een ervaren AutoCAD specialist. Jan Hilhorst, coördinator GEO Informatie bij de Gemeente Harderwijk, zocht daarom contact met Cadix. Jan Hilhorst: “Wij kennen Cadix al jaren als opleider van CAD trainingen. In het verleden heeft Cadix namelijk AutoCAD maatwerktrainingen voor ons verzorgt”. In het begin van 2017 is Cadix opnieuw op bezoek geweest bij de Gemeente Harderwijk om de huidige trainingsbehoefte te inventariseren. Ook is er gesproken over de detacheringsmogelijkheden die Cadix sinds kort biedt. Zodoende heeft Hilhorst in april contact op genomen met Herman. Jan: “We zochten een specialist die we tijdelijk konden inhuren om achterstanden in de BGT weg te werken en onze 3D projecten voor te bereiden”. Cadix heeft de wensen en eisen van de Gemeente Harderwijk in kaart gebracht en is vervolgens op zoek gegaan naar geschikte kandidaten.

'Dankzij Cadix zijn de achterstanden in de BGT weggewerkt en onze 3D projecten voorbereid"

De geschikte kandidaat

Er zijn door Cadix drie geschikte kandidaten aan de Gemeente Harderwijk voorgesteld en Muhammad bleek de perfecte kandidaat. Muhammad heeft dankzij zijn functie als civil projectingenieur veel ervaring met het werken met AutoCAD. Kandidaten die vanuit Cadix gedetacheerd worden zijn altijd van de juiste kennis en scholing voorzien. Sluit de huidige kennis van de kandidaat niet geheel aan op het gewenste profiel, dan zorgt Cadix altijd voor de juiste scholing. Dit doet Cadix door gebruik te maken van haar eigen opleidingsinstituut. Muhammad had echter geen extra scholing nodig.

Muhammad kon per eind mei beginnen met zijn werkzaamheden bij de Gemeente Harderwijk. De opdracht was het beoordelen, interpreteren en wijzigingen van mutaties in het BGT- en BAG-systeem. Ook het toevoegen van noklijnen voor een 3D pilot samen met het kadaster en CycloMedia was onderdeel van zijn takenpakket. Het team waarin Muhammad is komen werken verzorgt met vier andere personen alle landmeet- en GEO informatievoorziening voor de Gemeente Harderwijk. De Gemeente heeft haar eigen meetploeg die naast het inmeten en uitzetten van gebouwen en civiele werken, ook tekenwerk voor bouwaanvragen en de verkoop van gronden verzorgen. Daarbij verzorgt dit team ook de digitale Geo Informatievoorziening met GEOWEB en maken ze GIS analyses met ArcGIS.

Mutaties BGT en BAG
Mutaties BGT en BAG
Noklijnen
Noklijnen

Gemeente Harderwijk helpt Muhammad met de Nederlandse taal

Aangezien Muhammad nog maar net in Nederland woont, was er sprake van een taalbarrière. Jan geeft aan dat Muhammad redelijk goed Nederland kon verstaan. “Ook spreekt Muhammad Engels, waardoor we goed konden communiceren”. Jan geeft echter wel aan dat het spreken van de Nederlandse taal voor Muhammad lastiger was. Maar het team van de Gemeente Harderwijk hielp Muhammad hier mee. “Dagelijks bespraken we, één op één in een aparte werkkamer, privé- en werkzaken waarbij hij voornamelijk het woord moest nemen.” Jan Hilhorst vertelt dat hij zeer tevreden is over Muhammad en zijn uitgevoerde werkzaamheden. “Hij is een prettige collega, die goed doorwerkt en ook kritische vragen stelt”. Muhammad vertelt dat het werken bij de Gemeente Harderwijk erg leerzaam was. “Ook was het voor mijn Nederlandse taal een goede leerschool”, vertelt Muhammad enthousiast.