BIM kennissessie groot succes | Cadix

BIM kennissessie groot succes!

BIM kennissessie groot succes!

De bouwsector digitaliseert en informatiseert in een hoog tempo. Werken met BIM speelt hierbij een grote rol. Niet alleen ontwerpers, architecten, tekenaars en modelleurs krijgen met deze nieuwe denk- en werkwijze te maken; iedere bouwprofessional moet zich hierin op korte termijn ontwikkelen. Uit ervaring blijkt dat voor veel ondernemers uit het noorden van het land de bekendheid en ervaring met BIM nog (zeer) beperkt is. Daarom heeft Cadix op 16 mei een gratis BIM kennissessie georganiseerd. Het thema van de middag was: “Maak kennis met BIM”.

Maak kennis met BIM

Tijdens de BIM kennissessie heeft Cadix getoond wat BIM inhoudt, hoe BIM werkt, hoe het kan worden toegepast binnen projecten en wat de toegevoegde waarde van BIM is. Om 15:00 uur werd de sessie geopend door Harold Kramer, accountmanager van Cadix.

Martin van der Veen, directeur van Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF), kreeg hierna het woord. Uitgangspunten van het KEI –NOF zijn; delen is vermenigvuldigen en samenwerken is samen! Het mede-organiseren van een kennissessie sluit hier dan ook perfect op aan.

Guido Tits, BIM consultant
Guido Tits, BIM consultant

Om kwart over drie ging BIM consultant Guido Tits van start. De deelnemers werden middels een boeiende presentatie geïnformeerd over BIM. “Bedrijven die momenteel met BIM werken ervaren een betere samenwerking met andere partijen en maken hierdoor minder fouten waardoor de faalkosten gereduceerd worden”, vertelt Guido de deelnemers. Tijdens de presentatie werd uitgelegd waarom dit zo is. Ook werd uitgelegd wat de verschillen tussen CAD- en BIM-software zijn en welke verschillende BIM rollen/functies er zijn. Tot slot is aangegeven hoe essentieel standaardisatie en afspraken zijn wanneer gewerkt wordt met BIM en welke bijdrage VR (Virtual Reality) kan leveren ten aanzien van BIM. Tijdens de presentatie werd niet alleen geluisterd. De huidige BIM kennis van de deelnemers werd getest met behulp van een interactieve quiz. De quizvragen werden getoond op een projectiescherm en iedereen kon via zijn/haar mobiele telefoon antwoorden geven. Na afloop van de presentatie was er bij een ieder een goed beeld van het gebruik van BIM en de wijze waarop BIM in de organisatie ingezet kan worden.

Voorafgaand aan het evenement en in de pauze kregen de deelnemers de mogelijkheid zelf de toepassingsmogelijkheden van Virtual Reality te ervaren. De deelnemers konden zelf de Virtual Reality bril opzetten om zo door één van de Revit modellen te wandelen en om interessante informatie uit het model te halen.

Om vijf uur werd de kennissessie door Guido afgerond. Onder het genot van een hapje en een drankje werd opgedane BIM kennis en ervaring onderling gedeeld.

Positieve reacties

De BIM kennissessie is door de aanwezigen bestempeld als ‘zeer geslaagd’. De verkregen informatie was volgens de deelnemers ‘zeer waardevol’. Uit de gesprekken die tijdens de netwerkborrel zijn gevoerd is geconstateerd dat de deelnemers nu veel beter voor ogen hebben wat BIM inhoudt en wat BIM voor hun organisatie betekent.

Cadix kijkt terug op een zéér geslaagde middag!

Foto's impressie BIM kennissessie